Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Sihir, büyü ve büyücülük insanoğlu tarihinde birçok dönemde yer almıştır. Büyü insanların görünmeyen güçlere hükmetme, ölümsüzlüğün sırlarına ulaşma ve hayal ettiklerini çok daha kısa sürede gerçekleştirme istekleri üzerine ortaya çıkmıştır. Bunun için çeşitli yollara başvurulmuş sonucunda yaptıran için iyi, yapılan için ise dehşet verici sonuçlara ulaşılmıştır. Bu işle uğraşıp sihir büyü yapanlara da büyücü denilmiştir.

Sihir:

Sebebi gizli olan, hakikatinin aksine tahayyül edilen, göz boyama ve aldatma tarzında yapılan şeylerdir.  (Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, 3/205)

Büyü;

Tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı nesneler kullanılarak fayda veya zarar vermek yahut korunmak maksadıyla yapılan işler.  (TDV İslâm Ansiklopedisi, 6/501).

Elmalılı Hamdi Yazar’ın Düşünleri Nelerdir?

Elmalılı Hamdi YAZIR tefsirinde şöyle denilmektedir: “Bütün bu kısımlar, esaslı iki kısma raci olur. Birisi sırf yalan, uydurma ve kandırmadan ibaret olan söz veya fiil ile tesir icra eden sihir, diğeri az çok bir hakikati suistimal ederek ortaya konan sihirdir. Sihrin bütün mahiyeti, hayali hakikat zannettirecek şekilde insan ruhu üzerinde aldatıcı bir tesir bırakmaktan ibaret olduğu halde, bunun bir kısmı sırf hayal ve vehmettirmek, diğer bir kısmı da bazı hakikat ile karışıktır.

Binaenaleyh her sihrin tesirden büsbütün uzak olduğunu iddia etmemelidir.” (Hak Dini Kur’an Dili, 1/445) 
Kur’an ve Sünnet’e baktığımızda, büyünün/sihrin bir vakıa olarak gerçek olduğunu ancak ona inanıp onunla meşgul olmanın ise küfür olduğunu da görürüz. Kuran’da şöyle buyrulur: “Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler.

Oysa Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, fakat o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de Harut ve Marut’a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Hâlbuki o ikisi; “Biz ancak ve ancak imtihan için gönderildik; sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!” demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi, uğruna kendilerini sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.”(Bakara, 102)

İnsanlara ve olaylara etki etmeye yönelik bir uygulama olan sihir ve büyünün yapılma/ yaptırma amacı genellikle şunlardır;

a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.

b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.

c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ve nefretin tatmini veya hoşlanmadığı kimselerin hastalanması, ölmesi, malına-mülküne zarar gelmesi ve aklının gitmesi gibi şeyler için uygulanan birtakım usullerdir.

d) Kötü amaçla yapılan sihir ve büyüyü bozmak veya tesirsiz hale getirmek: Karı-koca, gelin-kaynana veya birbirinden nefret eden kişilerin arasını bularak sevdirmek, hastalıktan şifa bulmak, çocuk sahibi olmak, evlenmek, tehlikelerden veya düşman şerrinden korunmak, bol ürün elde etmek, mal çoğaltmak vs. için kullanılan bazı metotlardır.

Siz de üzerinizde kötü amaçlı olarak yapılmış bir büyü, kötü his veya bir terslik hissedersiniz, hemen bize danışın.

Büyü bozma ile ilgili yazımız için tıklayınız;

Bir önceki yazımız olan Büyü Yapıldığı Zaman Cinler Musallat Olur mu? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.