Metafizik Konuları

Metafizik Konuları, doğaüstü bir çok açıklanamayan neredeyse tüm bilinmeyenler kendi bünyesinde toplar. Varlık Bilimi, Evren Bilimi ve Ruhçuluk en temel ifadelerdendir. VARLIK BİLİMİ (YENİ ONTOLOJİ) Varlığın yapısını işleyişini maddesel ve ruhsal yönden…

Metafizik Alem

Metafizik Alem, kısaca doğaüstü alemdir ve Fizik Ötesi anlamına da gelmektedir. Gözün görmediği herşey bu alemde yaşar, varlığı kesindir ancak elle tutulur kanıtları yoktur. İnsanların bazıları, Metafizik Alemi genelde akılları, ruhları ve…

Metafiziğin Anlamı

Metafiziğin Anlamı, Metafizik görünen ve görünmeyen her şeyin arkasında duran bir gerçeklik ve doğaüstü anlamına gelmektedir. Elle tutulmayan ve gözle görülmeyen ancak; gerçekliği asla yadsınılmayan ve yalanlanamayan, inkar edilemez bir bilimdir Metafizik……

Metafizik Hastalıklar

Metafizik Hastalıklar ve bu hastalıkların çoğunluğu, doğaüstü olaylar ve doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilir. doğaüstü olaylar; büyü, sihir, cin çarpması, uğrama sayılabilir. Doğaüstü varlıklar ise, cin, ifrit gibi büyü ve musallat yolu ile…
× Whatsapp İletişim