Metafizik Konuları

Metafizik Konuları, doğaüstü bir çok açıklanamayan neredeyse tüm bilinmeyenler kendi bünyesinde toplar. Varlık Bilimi, Evren Bilimi ve Ruhçuluk en temel ifadelerdendir. VARLIK BİLİMİ (YENİ ONTOLOJİ) Varlığın yapısını işleyişini maddesel ve ruhsal yönden…

Metafizik Alem

Metafizik Alem, kısaca doğaüstü alemdir ve Fizik Ötesi anlamına da gelmektedir. Gözün görmediği herşey bu alemde yaşar, varlığı kesindir ancak elle tutulur kanıtları yoktur. İnsanların bazıları, Metafizik Alemi genelde akılları, ruhları ve…

Metafiziğin Anlamı

Metafiziğin Anlamı, Metafizik görünen ve görünmeyen her şeyin arkasında duran bir gerçeklik ve doğaüstü anlamına gelmektedir. Elle tutulmayan ve gözle görülmeyen ancak; gerçekliği asla yadsınılmayan ve yalanlanamayan, inkar edilemez bir bilimdir Metafizik……

Metafiziğe İnanmak

Metafiziğe İnanmak, doğaüstü olay yaşamış ve bu konu ile ilgili eğitim almış, direk Metafiziğin içinde yetişmiş insanlar için elbette kolaydır. Ancak kolay olmayan Metafiziği varlığını kabul etmeyen ve doğaüstü bir çok örneği…

Metafizik Terimler

Metafizik Terimler ve bu terimlerin içinde kuşkusuz en dikkat çekici olanı kuşkusuz Büyü’dür. Büyü ile ilgili konu olan herşey metafiziğin içine girer. Şimdi metafizik terimleri ve bu terimlerin ne anlama geldiğini açıklamaya…

Metafizik Varlıklar

Metafizik Varlıklar içinde en ünlü olanları kuşkusuz Cinlerdir. Hemen tüm toplumlarda belirli bir yeri ve bilinirliği olan cinler Metafizik Varlıklar içinde en güçlü ve insanlara bulaşma potansiyeli en kolay olanlarıdır. Özellikle bizim…

Metafizik ve Fizik

Metafizik ve Fizik tamamen birbirine ters ancak ne var ki biri olmadan diğerinin adı duyulmayacak bir bilimdir. Metafizik ve Fizik aslında aynı düzlem çerçevesinde buluşur ancak ne var ki çoğunlukla Fizik, metafiziğin…

Metafizik Hastalıklar

Metafizik Hastalıklar ve bu hastalıkların çoğunluğu, doğaüstü olaylar ve doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilir. doğaüstü olaylar; büyü, sihir, cin çarpması, uğrama sayılabilir. Doğaüstü varlıklar ise, cin, ifrit gibi büyü ve musallat yolu ile…
× WhatsApp İletişim