metafizik nedir 2 - Metafizik Nedir?

Metafizik Nedir?

Metafizik kelime anlamı ile “Fizik Ötesi” anlamına gelmektedir. Metafiziğin varlığının temelinde felsefe bulunmaktadır. Felsefe ise bir dünya görüşüdür. Felsefe, Nedir, Ne değildir gibi sorulara cevaplar verir. Metafizik ise, felsefenin cevapsız kaldığı sorulara…
metafizik konulari - Metafizik Konuları

Metafizik Konuları

VARLIK BİLİMİ (YENİ ONTOLOJİ) Varlığın yapısını işleyişini maddesel ve ruhsal yönden ayrı ayrı ele alan varlık problemlerini çözmeye çalışan bilgi sistemidir. Varlıkbilim materyalist (maddeci) ve idealist (ruhsal) kavramlarını birleştirerek varlıksal sorunları çözmeye…
metafizik alem - Metafizik Alem

Metafizik Alem

Yaşadığımız evrende iki âlem var. Birincisi; gözle görülür ve elle tutulur FİZİKİ ÂLEM. Fiziki âlemin temelini cismin bölünebilir en küçük parçası olan Atom oluşturur. İkinci âlem ise; Kuantum Fiziğini ve düşünce enerjisini…

Metafiziğin Anlamı

Metafizik görünen ve görünmeyen her şeyin arkasında duran bir gerçeklik ve doğaüstü anlamına gelmektedir. Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, ‘fizik bilimlerinin ötesinde kalan’ anlamına gelen metafizik, aynı zamanda bilinmeyen her…
metafizik terimler - Metafizik Terimler

Metafizik Terimler

ALTEROSKOPİ: Varlığın diğer bir kimsenin bedeninde vuku bulan şeyleri görmesi ve anlaması… Medyumlar trans haline geçtikten sonra, karşılarındaki insanın teşhisini yapabilirler. APOR: Fiziksel medyumluk tecrübelerinde, tecrübe yapılan yerde mevcut olmayan eşyanın birden…
metafizik varliklar - Metafizik Varlıklar

Metafizik Varlıklar

Özellikle bizim kültürümüzde, sözlü gelenekler içinde insanların hayatını etkileyen, inançlarla yakından bağlantılı, olağanüstü nitelikler taşıyan, gizli güçlere sahip oldukları kabul edilen, ancak ne oldukları pek bilinmeyen varlıklarla ilgili pek çok anlatı vardır.…
metafizik ve fizik - Metafizik ve Fizik

Metafizik ve Fizik

Fizik Nedir? Fizik, çağlar boyu insanlığın araştırmalarına dayanan, etrafımızda var olan her şeyin tanımlandığı, bazen bu tanımların çürütülüp tekrar inşa edildiği bir alandır. İnsanlar tartıştıkları şeyler üzerine teoriler üretir ve eğer mantıklıysa…
metafizik hastaliklar - Metafizik Hastalıklar

Metafizik Hastalıklar

Aşırı unutkanlık, Dalgınlık, Kararsızlık, Geleceğe ait ümitsizlik duygusu hissetme, Basit sebeplerle yakınlarına karşı agresif davranışlar (anne, baba, eş, arkadaş vs.), İşlerinde anlaşılmaz aşırı kısmetsizlik ve irade dışı aksiliklerle karşılaşma, Sevdiklerinin her hareketinin…
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
× Nasıl yardımcı olabilirim?