Büyü Allahın Bilgisi Dahilinde mi Gerçekleşir, Büyü Kader midir?

Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

buyu allahin bilgisi dahilinde mi gerceklesir buyu kader midir

Büyü Allahın Bilgisi Dahilinde Mi Gerçekleşir, Büyü Kader Midir? Büyü Nasıl Gerçekleşir?

Evet, Büyü Allah’ın bilgisi dahilinde gerçekleşir. peki neden?

İşte kafa karıştıran en büyük sorulardan biri…

Allah alemleri yarattığı zaman dünyanın içine iyiliği ve kötülüğü saldı. Yani insanoğlu ve şeytan bugüne kadar hep beraber yaşadı. Şeytan Allah’a apaçık bir itaatsizlikle, insanları kıyamet gününe kadar sapkınlığa düşüreceğini ve hatta damarlarına kadar girip akan kanla hareket edeceği üzerine and içti. Allah’ın karşısında yarattığı hiçbir mahlukat “Neden” sorusunu soramazken, kibri yüzünden baş eğmeyen şeytan, işte bu derece kurnaz ve bu derece yoldan çıkarıcıdır. Büyü şeytanın elindeki en büyük koz, en büyük silahlardan biridir. “Ol” emrini veren yüce Allah, şeytanın isteğini kabul ederek, yeniden diriliş gününe kadar dünya düzenini kendi yolundan gidenler ve şeytana alet olanlar arasında bir sınav yeri olarak devam ettirdi. Yaşadığımız dünyanın bir imtihan ve sınav olduğunu Allah’ın tüm nebileri bize işaret ettiler. Eğer dünyada saf kötülük olsaydı, bu sınavın devam etmesine gerek kalmaz, cehennemin kapıları sonuna kadar açılırdı. Yada, dünyada hep iyilik olsaydı, herşey güllük gülistanlık olsaydı, cennetin bahsi geçmezdi. Allahın sebepler ve sonuçlar zinciri olan kader olmasaydı Ebu Bekir ile Ebu Leheb arasında fark olmazdı.

Büyü Allahın Bilgisi Dahilinde mi Gerçekleşir, Büyü Kader midir, Evet, büyü denilen kavram, Allah’ın bilgisi dahilinde gerçekleşir. Kişinin kaderinde olacak olanlar Değiştirilemez Kader yani Külli İrade olan Mutlak Kaderimizdir.

Kaderin ne olduğunu hatırlayalım. İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren karşılaştığı her olayı, duyduğu her sözü, muhatap olduğu her detayı yaratan Allah’tır. İşte tüm bu olaylar ve detaylar zinciri Kaderdir. Allah sonsuz kuvvet, sonsuz akıl, sonsuz adalet ve sonsuz hikmet sahibidir.

“Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık.” Kamer Suresi 49. Ayetiyle de bildirildiği gibi Allah herşeyi belirli bir plan ve hikmet doğrultusunda yaratmaktadır

“Sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır” Saffat Suresi, 96 Ayeti yaşadığımız tüm olayların Allah’ın kontrolü altında gerçekleştiğini gösterir. Kuran’da bu gerçek bildirilmekte ve “… attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı…” Enfal Suresi, 17. Ayetiyle, hiçbir fiilin Allah’tan bağımsız olmadığı vurgulanmaktadır.

Büyü Allahın Bilgisi Dahilinde Mi Gerçekleşir, Büyü Kader Midir? Hakkında Gerçek Bilgiler

Bir insan tüm hayatını bir film şeridi olarak düşünürse, biz bu şeridi video kasetten seyreder gibi seyrederiz ve kasedi ileri almak gibi bir imkanımız yoktur. Allah ise, bu film şeridinin tamamını aynı anda bilir. Zaten bu filmi tüm detaylarıyla yaratmış olan Allah’tır. Biz nasıl bir cetvelin başını, ortasını ve sonunu bir kerede görebiliyorsak, Allah bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar tek bir an olarak sarıp kuşatmıştır. İnsanlar ise sadece zamanı gelince bu olayları yaşayıp, Allah’ın onlar için yarattığı kadere tanık olurlar. Bu, dünya üzerindeki bütün insanların kaderleri için bu şekildedir. Bugüne kadar yaratılmış ve bugünden sonra da yaratılacak olan bütün insanların dünya ve ahiretteki hayatları, her anları ile Allah’ın Katında hazır ve yaşanmış olarak bulunmaktadır. Allah’ın sonsuz “hıfzı”nda, milyarlarca insanla birlikte tüm canlıların, gezegenlerin, bitkilerin, eşyaların kaderinde yazılı olaylar da hiç eksilmeden veya kaybolmadan durmaktadır. Kader gerçeği, Allah’ın Hafız (Muhafaza eden, Koruyan) sıfatının, sonsuz gücünün, kudretinin ve büyüklüğünün tecellilerinden biridir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Hacamat Nedir, Neden Yapılır?

“Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (levhi mahfuzda) bulunmasın.” Neml Suresi 75. Ayet

İki türlü kaderimiz vardır.

Mutlak Kaderimiz, yani İrade-i Külli
Evrendeki İlahi bilgisayar olarak kabul edilen Levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve Allah’ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. Bu kader dua, büyü veya hiç bir güç, tedbir ve gayretle değiştirilemez. Bizim istek ve bilgimiz dışında oluşan bu kaderin kapsamına, doğduğumuz memleket, dönem, ailemiz, eşimiz, evladımız, işimiz, ecelimiz ve yaşamımızın derinden etkileyecek ve şekillendirecek olaylar girmektedir.

Muallak Kaderimiz, yani İrade-i Cüzi
Bu ise kişinin kendi iradesini kullanarak kaderini ve yaşamını şekillendirmesi olarak açıklanabilir. Bunlara özel zevklerimiz, meraklarımız, ikili ilişkilerimiz, olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler ve bu tepki ve davranışlarımızı kontrol etme becerilerimiz örnek olarak gösterilebilir.

Mutlak kaderimizi oynanan bir oyunun kurallarına benzetecek olursak, muallak kaderimiz ise oyuncunun bu oyunu oynarken gösterdiği becerilerin tümüdür. Buna en iyi örnek olarak tavla oyununu göstermek mümkündür. Tavla oyununun kendisine özgü kuralları mutlak kader olarak kabul edilmelidir. Gelen zara göre oyuncunun pulunu kaçması, kapı alması, bazen rakip oyuncunun pulunu kırması nasıl bir ustalık gerektiriyorsa, kişide yaşarken aynı ustalığı göstererek yaşamını şekillendirebilir.

İnsanın hayatında olacaklar, nedenler ve sebepler zincirine bağlıdır. Bu bağ çok önceden yazılmış, çizilmiştir. Bu zincirlerin bir halkasının eksik olması gibi bir şey düşünülemez. Burada asıl hakikat Allah’ın hakimiyeti ve Kaderdir.

Kadere yön verecek olan en büyük yol ise her zaman söylediğimiz gibi, Dua etmekten geçer…

Allah en doğrusunu bilendir.