Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Yapılan Büyüyü Bozma işlemi, havas ilminde en zor ve en engelli işlemlerden biridir. Yapılan Büyüyü Bozma, yapılan bir büyünün harekete geçirilmesinden daha zor olmakla beraber, zaman alan ve tamamen sabır gerektiren bir işlemdir.

Yapılan büyüyü bozmak için dua okumaktan geçer. Büyü bozmak için bir günde tamamı okunabilirse de her gün büyünün bozulması için, her güne 7 güne bölünerek okunması daha büyünün bozulması için kuvvetli olacaktır. Sabah namazından sonra veya öğlen namazına 1 saat kalacak vakte kadarki zaman dilimi içerisinde okunabilir.
Her gün 15 defa okumanın sonunda 1 defa da AMENERRESÛLÜ duası Bakara suresinin son iki ayeti okunur. Bu dua toplamda 7 defa okunmuş olur eğer bir günde okunmak istenirse 105 defa okumanın bitiminde 7 defa da AMENERRESÛLÜ duası okunup tamamlanabilir. Duanın gücünü artırmak için başlangıcında 2 rekât müracaat niyetli namaz, bitiminde 2 rekât şükür niyetli namaz kılınabilir. Duanın Rabbimden isteklerimizde vesile olduğunu, hakkımızda hayırlı olanı istemek gerektiğini ve bunu verecek olanın da sadece Rabbimiz olduğunu unutmayalım. Duaya başlamadan önce tövbe edip temizlenmek için Estağfurullah 3 kez diyerek duaya başlayın.

AMENERRESÛLÜ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Elif-Lâm-MimAllâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum. Lâ te’ huzühu sinetuv-ve lâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil erdı. Men zellezî yeş feu ındehû illâ bi iznih. Yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum. Ve lâ yuhîtûne bi şey im-min ılmihî illâ bi mâ şâ’. Vesia kursiyyihus semâvâti vel erdı. Ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Sebbehâ lillâhi mâ fis-semâvâti erdı. Ve huvel azîzul hakîm. Lehu mulkus-semâvâti vel erdı. Yuhyî ve yumît. Ve huve âlâ kulli şey’in kadîr. Huvel evvelu vel âhiru vez-zâhiru vel bâtın. Ve huve bi kulli şey’in âlim. Huvellezi halakas-semâvâti vel erda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arşi. Yağlemu ma yelicu fil erdı ve mâ yehrucu minhâ ve mâ yenzilu mines-semâi ve mâ yağricu fîhâ. Ve huve meakum eyne mâ kuntum. Vallâhu bimâ tağmelûne besîr. Lehu mulkus-semâvâti vel erdı. Ve ilallâhi turceul umûr. Yûlicul leyle finnehâri ve tûlicun nehâre fil leyl. Ve huve alîmun bi zâtis sudûr.
Bu duayı okuyarak yapılan büyüyü bozabilirsiniz. Ayrıca daha detaylı bilgi almak için uzmanımızla görüşebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Büyü Nasıl Bozulur? Büyü Bozma Malzemeleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir