Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Süryani Aşk Büyüsü işlemi, eski Süryanice dili kullanılarak uygulamaya konulan benzersiz ve çok özel bir işlemdir. Dünyada konuşulan ilk dillerden biri olan Aramcanın bir nevi yan lehçesi olan Süryanice dilinin havas ilmine son derece uygun bir gramer yapısı vardır. Aynı zamanda ebced ve cifir ilmine uygunluğu da göz ardı edilemez bir gerçek olduğu dini ve ilmi çevrelerce kabul edilmiştir.

Süryani Aşk Büyüsü, tamamen eski Süryani dili ile uygulanıyor demiştik. Peki nedir bu eski Süryani dili? Eski Süryani dili hakkında sayısız makale ve çeviri okudum. Hala bu dil ve islami maji sistemi hakkında ki çalışmalarım devam ediyor. İsa’nın kullandığı dil olarak gösterilen Aramice’nin Grekçe ve Arapça ile harmanlanması sonucunda Süryanice ortaya çıkıyor ve ortadoğuda özellikle Urfa’da 2. Yüzyıldan sonra kullanıldığı ve adının Urfa lehçesi olarak geçtiği görülüyor. Bizi ilgilendiren en önemli kısmı ise, islami majinin aynı dönemlerde ortaya çıkarak Süryanice dili ile uygulamaya konulması. Çünkü o dönemde yaşayan güçlü majisyen bir çok alimden kalan yazılı kaynaklarda ki bazıları bugün bile ağırlığını korumaktadır; eski Süryanice dilini kullanıldığı görülür.

Süryani Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Sevgili dostlarım; Süryani Aşk Büyüsünün yapılması için Süryani olmaya gerek yoktur. Süryanice dili ve kaynakları kullanılarak uygulamaya konulan Süryani Aşk Büyüsü, eski Aramiceye yakın bir Süryani alfabesi kullanılarak yapılır.

Bakın dikkat edin, bugün konuşulan ve neredeyse çok az konuşanı kalan Süryaniceden bahsetmiyorum, hiçbir konuşanı ve anlayanı kalmayan bir Aramice yan lehçesi olan eski Süryanice den bahsediyorum. Grekçe ve Arapçanın Aramice ile harmanlanması ile ortaya çıkan Süryani dilinin kullanıldığı Süryani Aşk Büyüsü; ayrılanların birleşmesinde, barışmasında, sönen aşkın tekrar alevlenmesinde, istenilen kimsenin elde edilmesinde, evlilik birliği sağlanması gibi bir çok pozitif uygulamada kendini gösteren son derece etkili ve güçlü bir uygulamadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Papaz Büyüsü

Süryani Aşk Büyüsü elbette tek başına eski Süryani dili ile uygulamaya konulmuyor; aynı zamanda bakım neticesinde ortaya çıkan durumun uygun gördüğü bazı kaynaklara da gereksinim oluyor. Örneğin DNA, isimler, kişilerin ebcedsel hesaplamaları, gökyüzünün, özellikle ayın hangi evrede olduğu gibi bir çok hususlar göz önüne alınarak uygulamaya konulması gerekiyor. Bir bütün teşkil etmesi ve Süryani Aşk Büyüsünün çarklarının her bir dişinin düzgün çalışması için göz önünde bulundurulacak en önemli değer hiç şüphesiz uygulamayı yapan kimsenin ilmi bilgisi, tecrübesi, özgüven ve becerisi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir