Simya Nedir

Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Simya Nedir ?Simya Nedir, Simya diğer adıyla Alşim, Doğanın ilkel yollarla araştırılmasını ve erken devre bir ruhani felsefe disiplinini söz eden bir terimdir. Simya; metalurji, kimya, fizik, tıp, semiotik, mistisizm, astroloji ve spiritüalizmi bünyesinde barındıran bir ilimdir.
Simya ilmine ilk şekilde Mezopotamya, Eski Mısır, iran, Hindistan ve çin’de rastlanmıştır.

Klasik Yunan döneminde Yunanistan ‘da, Roma imparatorluğu ‘nun bulunduğu coğrafyada, oldukça çok islam kentlerinde ve son olarakda 19. yüzyılda Avrupa’da ilgi gören bir ilimdir.
günümüzde simya, sanatsal, ezoterik ve , mistik yönleriyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi duymalarına sebep olmuştur.

Simya, uygar bilimin aslını oluşturan bir disiplindir. Kimya ile metalürji endüstrilerinde uygulanan birçok madde ve işlem eski simyacıların yardımıyla oluşmuştur.
Simyacı konusu için onların sözde bilimadamı , hatta kaçık ve şarlatan oldukları düşünülür. sebebiyse simyacıların kurşunu altın yapma çalışmaları, evrenin dört elementten(toprak, hava, su ve ateş) var olduğuna inanmaları ve zamanlarının çoğunluğunu mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlamak adına harcamış olmalarıdır.içlerinden birileri gerçekten kaçık ve şarlatan olsa da, birçoğu entelektüel akademisyenler ve kıymetli bilim adamlarıdırlar.
Newton ve Robert Boyle’un simyacı olduğu bilinmektedir.

Böyle yenilikçi simyacılar kimyasal maddelerin tabii yapısını ve işleyişini araştırmayı denemişlerdir.Simyagerler fiziki evrenin sırlarını ortaya çıkarma girişimlerinde deney yapmaya, geleneksel bilgi ve bilgi kalıplarına ve Thumb Yasaları’na şüpheci yaklaşmak zorundaydılar.
Kimyasal süreçlerde, fiziki durum ve görünüşün büyük ölçüde değiştiği durumlarda bile, “bir şeyin” muhafaza olduğunu kabul ederler. Bu “bir şey” ve ya “öz” maddelerin bazı esas prensiplere sahip olduğu, prensiplerin oldukça çok dış görünüş altında gizli olduğu bulunabileceği ve bu prensiplerin elverişli işlemler sonucu ortaya çıkartılacağı görüşü ile ilğilidir.Esasında tüm Simyacılar sanatlarını ezoterik ve mistik teknikler bütünü şekilde tanımlamışlardır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Gönül Bağı Tılsımı