Neden Kötü Büyüler Hemen Tutar?

Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

neden-kotu-buyuler-hemen-tutar

Neden Kötü Büyüler Hemen Tutar? Kötü Büyülerin Etkileri Nedir?

Neden Kötü Büyüler Hemen Tutar, Bu sorunun cevabı aslında içinde saklı. Adı üzerinde “Kötü Büyü”…

Daha önce sık sık dile getirmiştik. Büyü’nün kişi iradesini etkilediğini, hatta büyü yolu ile insanların cinsel tercihlerinin bile değiştirilebileceğini dile getirmiştik.

Büyü, bir araç ve amaçlar dizinidir.

Yapılan her büyü kötü olacak yada kişilerin hayatını mahvedecek diye bir kaide yoktur ancak; yine belirtmek isteriz ki; sonuç olarak büyü bir etkilemedir.

Neden Kötü büyü... Amaç kötülükse eğer ve bu amaç doğrultusunda hareket edilecekse, şeytan elbette bu amaca tüm kapıları açacaktır. Neden? Çünkü; şeytan insanları hak dinden çevirmek ve ebediyete kadar saptırmak, apaçık sapkınlığa düşürmek için Allah’a yemin etmiştir. Şeytan amaçları kötülük olan insanları cehennem çukuruna çekmek için hiç bir fırsatı kaçırmayacak ve onlara isteklerini verecektir.

Neden Kötü Büyüler Hemen Tutar? Hakkında Gerçek Bilgiler

İblis itaatsizliği yüzünden küçük düşürülür, aşağılanır ve Allah Katındaki konumundan horlanarak kovulur. Gururu ve kibiri yüzünden isyan eden İblis, bu karakterine en ağır gelecek muameleyle, aşağılanmayla kovulur. Allah’ın Huzuru’ndan ayrılmadan önce Allah’tan süre ve izin ister. Ancak bu süreyi Allah’tan bağışlanma dilemek, O’na tekrar yönelmek ve pişmanlığını dile getirmek için istemez. Amacı insanı da aynı aşağılık konuma düşürebilmektir.

İşte şeytanın insana karşı düşmanlığı ve mücadelesi böyle başlamıştır. Ancak unutulmamalıdır ki Şeytan bütün faaliyetlerini Allah’ın izni ve dilemesiyle gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu sayede insanların büyük bir kısmı üzerinde etkili olabilir. Allah’ın izni dışında birşey yapamaz. Kuran’da şeytanın istediği süre ve Allah’ın verdiği izin şöyle bildirilmiştir.

(Şeytan) Dedi ki: “Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı.” (Allah) Dedi ki: “Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.” (Hicr Suresi, 36-37)

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Jasper

Bir başka ayette şeytanın aldığı izin şöyle belirtilmiştir:

(Şeytan) Demişti ki: “Şu bana karşı yücelttiğine bir bak; andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu -pek az dışında-kuşkusuz kendime bağlı kılacağım.

(Allah) Demişti ki: “Git, onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz sizin cezanız cehennemdir; eksiksiz bir ceza.” (İsra Suresi, 62-63)

Şeytan Allah’ın irade ve takdiri içinde faaliyet gösterir. Faaliyetleri insana zarar vermek içindir. Zaten şeytan Allah’ın alemlerin Rabbi olduğunun bilincindedir. Hatta İblis, insanları azdıracağını belirtirken, Allah’ın büyüklüğü adına yemin eder:

Dedi ki: “Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka azdırıp-kışkırtacağım.” (Sad Suresi, 82)

Ayetlerden de anlaşılacağı gibi insanları doğru yoldan ayırmak için şeytanın yapmayacağı şey, insanı yolundan döndürmeyeceği engel yoktur.

Yapılan Kötülük ister büyü yolu ile olsun, isterse farklı bir yol izlesin elbette şeytan boş durmayacak ve kötülüğün önündeki tüm engelleri yok edecek ve tıpkı zehirli bir ok gibi, kötülüğün hedefine ulaşmasını hemen sağlayacaktır.