Metafizik kelime anlamı ile “Fizik Ötesi” anlamına gelmektedir. Metafiziğin varlığının temelinde felsefe bulunmaktadır. Felsefe ise bir dünya görüşüdür. Felsefe, Nedir, Ne değildir gibi sorulara cevaplar verir. Metafizik ise, felsefenin cevapsız kaldığı sorulara çözümler bulmak, daha doğrusu çözümler üretmek için vardır. Metafizik olay ya da kavramların ne olduğu ile değil, daha çok nasıl olduğu ile ilgilendir. Metafizik elbette felsefe gibi içinde bir nedensellik barındırır ancak daha çok nasıl oluştuğu gibi kavramlar üzerinde daha çok durur. Metafizik araştırdığı konunun gerçek ya da bir yanılsama olup olmadığıyla ilgilendiği gibi, aynı zamanda varlığının doğasını ve bu doğanın temelini irdeler.

METAFİZİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Metafizik felsefenin temelidir. Çevrenize bakın, yaşanan her olayın, gerçekleşen her amacın ve ortaya çıkan her kavramın bir açıklaması vardır. Peki açıklanmayan olaylar..?

Yani doğaüstü durumlar ve metafiziksel kavramlar…

Pek çoğunun kabul etmediği metafizik gündelik hayatımızı son yılarda oldukça meşgul ediyor. Bunun nedeni artık insanların yaşamın özü hakkında daha fazla sorgulamaya girişmeleri ve bu sorgulamaların yerini merakın oldukça ciddi bir boyutunun alması… Boyut ötesi varlıklar, enerjisel kavramlar ya da doğaüstü fenomen olaylar….

DİN VE METAFİZİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tam bu noktada Din ve Metafizik kavramlarını beraber irdelemekte yarar var. Metafizik dinle bir bütünlük teşkil edebilir, ve din her zaman içinde metafiziksel boyuttan parçalar taşır. Metafizik gelişen ve değişen çevreye karşı farklılık gösterir. Her gün yeni bir düşünce ve bu düşünceyi doğuran dünya kadar faktör ortaya atılır ve metafizik kendi içinde yeni bir boyut kazanır. Çünkü insanoğlu metafizik karşısında henüz emeklemeden yeni çıkmış adımlarını yeni atan bir bebek gibidir. Din ise, kendi varlığı, prensibi ve kuralları çerçevesinde yoluna devam eden bir toplumsal tabu halini almıştır. Metafizik kavramının dini içinde olduğunu savunanlara karşı din çoğu zaman aksi bir yön çizmiştir. İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ya da Musevilik… Dinin hangisi olduğunun bir önemi yok. Din aslında içinde sevgiyi barındıran bir kavramdır. Ancak dinin koruyucusu olarak kendilerini gören otoritelerce her zaman din suç işleyenleri yakan bir ateş gibi tanımlanmış, insanlara böyle lanse edilmiştir. Dinin anlatılamaması ve yanlış anlatılması; hatta dinin gerçek tanımının tam zıddı bir şekilde lanse edilmesi insanları bir arayışa sürüklemiş, mistisizm, ateistlik, kabalistik düşünceler ve satanizm gibi farklı inançların ortaya çıkmasına, insanların da bu inançlara sürüklenmesine yol açmıştır…

İlginizi Çeken Yazılar  Metafizik Terimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × two =