VARLIK BİLİMİ (YENİ ONTOLOJİ)

Varlığın yapısını işleyişini maddesel ve ruhsal yönden ayrı ayrı ele alan varlık problemlerini çözmeye çalışan bilgi sistemidir. Varlıkbilim materyalist (maddeci) ve idealist (ruhsal) kavramlarını birleştirerek varlıksal sorunları çözmeye çalışır.

Yeni ontoloji kavramını ilk geliştiren Nikolas Hartman olmuştur. Yeni ontoloji kavramını modern anlamda geliştirerek beden ve ruhun birbirine bağımlı olduğunu yaşanılan dünyada ise ruhun bedensiz olamayacağı anlayışını geliştirmiştir. Fakat bedenden ruhu tanımanın yanlış olacağına, asıl ruhtan(düşünce) bedeni algılama sistemleriyle ontoloji kavramını geliştirmiştir. Yeni ontoloji kavramıyla birlikte artık ruh bedenden bağımsız olarak işlenebilmekte ve bilinmektedir.

KOZMOLOJİ (EVRENBİLİM)

Evrenin yapısını ve oluşumuyla ilgili konuları inceleyen evrendeki enerji birikimlerinin varlık üzerindeki maddesel ve ruhsal etkisini çözümlemek isteyen uzay bilimdir. Kozmoloji (evrenbilim) evreni oluşturan tüm varlıkları mekanist, teleolojik ve teolojik aksiyonlar üçlemiyle açıklamaya çalışır.

Kozmoloji çağımızın en popüler ve gelecek vadeden bir bilim olma özelliğiyle, Astrofizik, Astro nükleer fizik, Evrensel çekim kuvveti, Kara delik, Zaman takyon devinimi, Kozmik varyasyon ışımaları, Yedi evren sarmalaması ve spiritüral enerji versiyonu adlı yeni gelişen astronomi alanlarıyla kendini göstermektedir.

Maalesef ülkemizde bu tür çalışmalar yapılmamaktadır. Bu alanlarda daha çok Amerika, Rusya, Fransa, Kanada, İngiltere, Japonya ve Çin de gelişmiş bu bilimler ile ekonomik, sosyal ve siyasal başarılar kazanılmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ile yakında bu bilimler ile ülkemizi tanıştırmayı düşünmekteyiz.

SPİRİTÜALİZM (RUHÇULUK)

Ruhun yapısını, işleyişini ve fonksiyonlarını konu edinen ruhun maddeden bağımsız bir öz olduğunu savunan ve çağımızın ruhsal sorunlarını çözmeye çalışan yöntemleriyle psikolojiden tümden ayrılan bir bilgi sistemidir.

Spiritüalizm (Ruhçuluk) spiritüalizm ruhun insan bedenindeki işleyişini incelerken ayrıca ruh hastalıklarının insan bedenini aksattığını ve ruhun diğer fiziksel rahatsızlıklara neden olduğunu savunur. Spiritüalist yaklaşımda hedef, ruh dengesini sağlayarak bedensel rahatlama sağlamaktır. Ruhun birbirinden farklı ve yüklenilmiş düşünce-tasarım-algılama motifleri çok farklıdır. İnsan ruhuna göre enerji verme uzmanlığını kazanmak çok zor bir iştir. Ruhun içinde bulunduğu durum ruhun bedene yansıttığı enerjiyi değiştirebilir, sebepsiz sıkıntıların asıl kaynağı ruhta biriken dengesiz veya negatif enerjinin insan bedenine yaptığı ters enerji varyasyonudur. Bu konudaki tedaviler sistemli ve tutarlı olması gerekir çünkü enerji dozajının belirlenmesi için insan ruhunun yüklenmiş bulunduğu dengenin düzenlenmesi gerekir. Enerjiyi başka bir insanın ruhuna aktarabilmek uzmanlığın yanında enerji yollayan kişinin enerji deposunun dolu olması şarttır. İnsan bedeninde meydana gelen çoğu hastalık insan ruhundaki dengesizlik ve negatif enerjinin yansıma göstermesindendir.

İlginizi Çeken Yazılar  Metafiziğin Anlamı

Mide hastalıkları, sinirsel bozukluklar, stres depolama, aşırı dengesizliğin kaynağı ruhsal yapının dengesizlik oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

Ruhun bedene yansıttığı negatif enerji insan bedeninin dengesini de bozar (Hemostati) ruh dengesi bozulan insanlarda saç dökülmesinde artış, sivilce, stres birikimi, özgüven yitimi, yalnızlaşma, uyku sorunları, regl sancısı, uyku ve yeme bozukluğu, cinsel rahatsızlıklar, cilt kaşıntıları, belde küçük sivilceler çıkması, ağlama krizleri, züntü hastalığı vb gibi rahatsızlıklar oluşur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × one =