Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Metafizik Hastalıklar ve bu hastalıkların çoğunluğu, doğaüstü olaylar ve doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilir. doğaüstü olaylar; büyü, sihir, cin çarpması, uğrama sayılabilir. Doğaüstü varlıklar ise, cin, ifrit gibi büyü ve musallat yolu ile insanlara Metafizik Hastalıklar ve rahatsızlıklar veren varlıklardır.

Metafizik Varlıklar içinde en ünlü olanları kuşkusuz Cinlerdir.  Özellikle bizim kültürümüzde, sözlü gelenekler içinde insanların hayatını etkileyen, inançlarla yakından bağlantılı, olağanüstü nitelikler taşıyan, gizli güçlere sahip oldukları kabul edilen, ancak ne oldukları pek bilinmeyen varlıklarla ilgili pek çok anlatı vardır. Bu varlıklara Anadolu’da yerine göre; cin, ecinni, cadı, peri, şeytan, üç harfli,  mekir, pir, iyi saatte olsunlar, pir (evin piri), sahip (evin, koyunların sahibi), bekçi (evin, koyunların bekçisi), mekir, ferişte, feriştah, Rüküş Hanım, İbrik Kalfa gibi isimler verilirse de bunlar kimlikleri birbirine karışmış; iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkarlar.

Ağırlık: Yurdumuzun hemen her yöresinde yaygın olarak bilinen, derin uykuda olan insanların üzerine çöken, bütün gücüyle bastırarak onların uyanmalarını engelleyen, korkutup boğulmalarına sebep olan kötü bir doğaüstü varlıktır.

Karabasan: Üzerine ağırlık çöken insanlar uyudukları yeri bütün ayrıntıları ile gördüklerini, bağırmak istediklerini, fakat seslerinin çıkmadığını, üzerlerindeki güçlü kuvvetli biriyle mücadele ettiklerini, haykırarak uyandıklarını söylerler. Bu cinin adı “karabasan”dır.

 • Aşırı unutkanlık,
 • Dalgınlık,
 • Kararsızlık,
 • Geleceğe ait ümitsizlik duygusu hissetme,
 • Basit sebeplerle yakınlarına karşı agresif davranışlar (anne, baba, eş, arkadaş vs.),
 • İşlerinde anlaşılmaz aşırı kısmetsizlik ve irade dışı aksiliklerle karşılaşma,
 • Sevdiklerinin her hareketinin kendisine ters gelmesi, sonra bundan pişman olması,
 • Bir türlü evlenememe, sıklıkla nişandan dönme,
 • Basit sebeplerden boşanma,
 • Yalnızken yanından bir karartının geçtiğini hissetmesi,
 • Banyo yaparken korkması ve gözü açık sabunlanması,
 • Bazı yerlerden geçerken sebepsiz korku hissetme (özellikle geceleri)
 • Rüyalarında sıklıkla kedi, köpek, yılan görmesi,
 • Sıklıkla garip ve korkutucu rüyalar görme
 • Sabahları çok yorgun kalkması,
 • Bazen uyku-uyanıklık arasında parmağını dahi kımıldatamayacak ağırlık hissetmesi

Hemen tüm toplumlarda belirli bir yeri ve bilinirliği olan cinler Metafizik Varlıklar içinde en güçlü ve insanlara bulaşma potansiyeli en kolay olanlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir