Medyum Ve Medyum Gerçekleri.

x_02612e78Başarılı medyum doğada var olan güçlere yönelir. Medyum olmak bireyin bir nebzede olsa yaradılış şekilde arasında olmaktadır medyum başarıya hedeflenerek çalışma sistemi kurup emek verirse sizlerde taleplerinize kavuşursunuz.

Medyum Nedir? Medyum, doğuştan özel yeteneklere sahip olan ve normal bireylere göre daha güçlü bir maneviyata sahip olan özel kişilerdir. Medyumlar tam olarak büyücü değillerdir ve medyumların dünyamızdaki bölgeleri farklıdır.

Medyumlar ne büyücüler kadar basit, ne de kahinler kadar karmaştık kimseler değillerdir.

Medyumlar ruhsal güçleriyle insanların ayrım edemediği nesneleri ve canlıları fark edebilen kimseledir. Bunların birlikte birçok ayrıcalıklı boyutu görebilen ve bu boyutla iletişime geçebilen kimseler medyum olarak adlandırılabilmektedir.

bugünlerde her ne kadar ‘’Ben medyumum.’’ Diyen şahıs sayısı çok fazla olsa da, gerçek medyum sayısı oldukça azdır. saha üstünde fazla küçükte olsa yeteneği olan birçok şahıs kendisini medyum şekilde düşünüp, bu işi kar amacı güderek yapmaktadır.

Bu işin ticaretinde de yüksek paralar olduğundan bu günlerde binlerce sahte medyum bulunmakta.

günümüzde yüksek seviyeli, ismi gizli olan medyumlar bulunur. Bu medyumlar, sahte medyumlar olarak adlandırdığımız kar amacı güden kimselerden değişik kimselerdir. Gerçek medyumların büyük bir çoğunlu yeteneklerini iyilik için kullanıp, dünyaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Bu medyumlardan birileri devletler ile çalışıp, dünya yararını çok sayıda proje ve bilgi üretilmesine yardımcı olabilmekte. ancak güçlü maneviyata sahip bazı medyumlar bu işi dünya yararını yapmayıp, kendi içinde kullanabilmektedir. Bu insanlar daha çok yalnız yaşayıp, ıssız bölgelerde yetenekleriyle değişik boyutlarda dolaşmayı tercih etmektedir.

Bunların yanı sıra gerçek medyum olup, işini kişilerin kötülüğüne kullanan kimselerde bulunabilmektedir. Kötülük için çalışan bu medyumlar genel olarak fazla yüksek miktarlardaki paralar karşılığında gelecekten haber eda, şahıslar meselesi için bilgi eda, peşine cin takma gibi uygulamalar yapabilmektedir.

İlginizi Çeken Yazılar  Kuyruklu Yıldız

Yani medyumların oldukça çok türü bulunur lakin gerçek medyumların sayısı azdır. çoğunlukta gerçek medyumların ise kimliği gizli olup, fazla az kişi sebebi ile bilinmektedir.

Bizler bilmesekte medyum özellikleri şekilde yaradılırız. Medyum hisleri ile algılar ve tabiatın gücünü değerlendirir. Medyum bireylerin belirli ölçülerde tabiatında vardır. bireyler hissetmese bile medyum hünerleri ile yaradılırız.

Medyum olan ve olmayanların tek gerçeği ve tek eş değeri yaradanın rabb olduğudur.Medyumlar manevi alem ile irtibat kuran biyoenerjileri yüksek kimselerdir, ayrıca medyumlar transa geçmeden evvela kendisini seans yapmaya hazırlar ve arzulanan bütün teferruatları elde eder.

Medyum olan ve olmayanın farkı lakin aykırı yetenekler ortaya çıkmasıyla olur medyum normal kişilerin beş duyusuyla aldığı algılamalardan daha üst düzen düzeydeki sinyalleri algılayabilen hususi yeteneklere sahip kişilerdir.

bu günlerde medya dalında her köşede bir medyuma rastlamak mümkündür bunların arasında gerçek medyum olan kişi sayısının fazla az olduğunu aleni söyleyebilirim hususi yeteneklerde bulunduğu benzeri, medyumluk çoğunlukla problemli bir çağın ardından yahut bir kaza sonrası ortaya çıkmaktadır.

kolayca anlatmak gerekirse bu hal beynimizdeki bazı ölü merkezlerin bir travma sonucu yada gergin bir olayın etkisiyle devreye girmesi olarak kabul edilebilmekte Medyumların her an vizyon görmeleri ya da üst boyutlara geçmeleri olası olamaz.

Medyum bazan yemek yerken, ara sıra otobüste seyahat ederken ve ya hiç beklemediği bir yer ve sürede bir mesaj alabilir bazı psikometri medyumlar eğer yetenekleri üst seviyelerde malzemelere konsantre olarak o eşya sahibi ile ilgili bilgi verebilir.

günümüz koşullarında bireyleri istismar ederek onların üstünden nakit kazanmak dileyen bir fazla insan piyasada sözde medyum ismi altında çalışıyorlarsa da medyumluk bir fazla kişide bulunan ön seziler ile ayni kefeye konulacak bir özellik değildir.

İlginizi Çeken Yazılar  Astroloji´de yıldızlar ve anlamları

Medyum, cin sayesinde elde ettiği kuvvet yardımıyla, olayları sanki bir ekranda izliyormuş gibi anlatır. Medyum, cin

sebebi ile verilen bilgiler ve de gösterilen konulara,kendi yorumunuda katarak o konu için bilgi verir.

Burada yaşanan olay esasında cinin medyumlar,ı etkisi altına alarak, medyumun kendi bedensel enerjisini baskıda tutarak, ona baskı yapıp, medyuma fark ettirmeden, hükmetmeye başlamasıdır. nihayetinde medyum fazla zarar görür hatta medyum bu şekilde baskı altında kaldığından dolayı vereceği bilgilerin tamamının yanlış bilgiler olması kesindir.

Bu yanlış bilgi ara sıra medyumu korumak arasında verilebilmektedir. Baskı uzun bir süre devam edip medyumu bırakmayıp ona etki ederse davranış bozuklukları, us ve farkında farklılıklar çelişkiler yaşayabilmesi sıkça görülmekte. Medyum cinci hoca, kahin, falcı gibi isimlerlede çağrılsa hepsinin müşterek noktası, insan vücudunda var olan, bazı çevrelerce

adı konulmak istenmeyen cin sahiplenmesidir. aslında onlara ruh diye gözüken ve bilgi mümkün kılan dinimiz esaslarına göre cindir. Cinler, enerji bedenli varlıklar olduklarından, bedenin her tarafına nüfuz edebilme kabiliyetine haizdirler.

gündelik internet ortamında yeni yeni medyum siteleri açılıyor gerçek medyum ve ya gerçek olmayan medyumlar bunları tabiî ki tanımadan ayırmak zor. Bizler birkaç meslektaş devamlı uyarıyoruz eğitimli bilgili yeri ve açık adresi verip sizleri iş yerine davet edebilen medyum ile görüşünüz denir fakat dinleyen yok.

Bu kısa not asla bir medyum yahut astroloğu karalamak değildir nedeniyse şuna inanmışımdır daima başkalarının ayıbını örtmeyenin mahşerde ayıbı örtülmez. bunun yanısıra internet sitelerinde bu aralar bazı yazılar var elhamdülillah biz yokuz lakin birbirlerini karalamak için elverişli olmayan medyum yazıları var sizlerden rica ediyorum bir medyum diğerlerini kötülüyorsa emin olunki asıl art niyetli olan odur.

Medyum terimi spirit sözlüklerde dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri türlü tezahürler şeklinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (duygulu) kimselere (zihinsel medyumlar) yada herhangi bir ruhsal irtibat sözkonusu yapılmadan paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen isim olarak adlandırılır.

İlginizi Çeken Yazılar  Yıldız Düşüklüğü var mı?

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan öteki bir ruhun var olması koşul değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun sözkonusu bulunmadığı medyumnik tezahürler de mevcuttur. lakin kimi medyumnik tezahürlerde ilk etkenin medyumun ruhunun m. olmadan bir bedensiz ruhun m. sözkonusu olduğunu anlamak son derece güçtür.

Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, insanın bu yeteneğini asla yanlış yollarda ya da menfaat amacıyla kullanmaması gerekir.

Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının menfaat sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak yahut vakit geçirmek amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ruha bu tip soruların yöneltilmesi şeklinde seanstakileri ne benzeri tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler.

Ledün ilmi medyum:

Allah (cc) bildirdiğine (kehf suresi 65) orada kendi indimizden bir rahmet verdiğimiz ve ona ledünni ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birisini (hızır) buldular. Sevgili dostlarım ledün ilmi yetmiş iki dereceden ibarettir.

ilk derecede olan kullar kuma baksalar kum tane sayısını bilir yüzüne baksa kalbinden geçeni bilir dünya genelinde milyarlarca insan var fakat ledünni ilmi’ne vakıf olanlar fazla az denicek kadar sayılıdır bu bilim Allah’ü tealanın lütfu ile olur internetten açıklamalar ile kendini dikkat çekici etmez ve medyum’luk yapanlar asla ledün ilmine vakıf değildirler. Medyum hoca sizlere daima doğruları yazar ve söyle.