Gezegenler Hiyareşisi Ve Yedi Felek

indir (2)Astroloji ezoterik bir disiplindir. Gezegenler ve felekler konuları kadim astrolojide derinlemesine işlenmiştir. içinde yaşadığımız çağ astrolojisi kadim kökeninin yanı dizi elbette pek çok alandanda yararlanmaktadır ama astrolojiyi bütünsel Hermetik kökeninden uzaklaştırma çabası doğru bir gayret değildir.

Hermetik kökeni bilerek, çağımız uygar araştırma alanlarından da yararlanıp yeni sentezler yaparak alışmak astroloğu eşzamanlı şekilde güncel ve kadim kılacaktır.

Hermetizm kavramı, daha evvela de belirttiğimiz benzeri Eski Mısır inancındaki tanrılardan bir tanesi olan “Thoth”un Yunanca`daki karşılığı olan “Hermes” kelimesinden gelir. Bir başka deyişle Hermetizm, Eski Mısır felsefesinin Eski Yunan`daki karşılığıdır. Eski Mısır`daki Hermes öğretisi %  ezoterik, inisiyatik ve astroloji kökenli bir öğretiydi. gene eski Mısır`dan kökünü alan iskenderiye Okulu ve eski Yunan`dan çıkan Yeni Platonculuk gibi felsefi öğreti ve düşün sistemlerinin kurum biçimi, öğretiyi sunuş yolları ve düşünce yanları için de hermetiktir diyebiliriz.

Hermetik öğretinin kökenleri m. ve Atlantis inisiyelerine kadar uzanır. ilk metre kökenli ezoterik ve tradisyonel bilgiler zamanlar arasında, özünü bozmadan, belli bir koruma altında yani hermetik/ezoterik etkisini kaybetmeden Eski Mısır’a kadar gelmiştir. Ezoterik astrolojinin ilk kurucusu Ptoleme’den bin yıllar öncelikle Haberci Hermes’tir.

 

Ezoterik astrolojiye göre önemle belirtmek gerekiyor ki burçlar ve gezegenler özlerinde belirli titreşimleri anlatım ederler, işte ezoterik astrolojinin anahtarı buradadır.  Ptoleme`nin belirttiği yedi gezegen ezoterik manada yedi titreşim skalasını anlatım eder. Müzikteki yedi oktav, haftanın yedi günü, gökkuşağının yedi rengi, enerji bedenimizdeki yedi şakra tıpkı enerji skalalarının ayrıcalıklı ifadeleridir.

Ptoleme astrolojisinde hakim olan dünya merkezli evren modeli astroloji tarihinin işaret noktası gibidir. Dünyanın güneş etrafında döndüğü kanıtlanıncaya dek bu model kabul görmüşse de, ezoterik astroloji açısından bu modelin Kopernik ve Galileo’nun buluşları ile pek merakı yoktur. nedeniyse Ptoleme yedi gezegenli ve dünya merkezli modelini astrolojinin insan adına daha sorunsuz kullanım konusunda olmasını sağlamak istemiş ve bizim gezegenimizle ilgili her şeyin yedi enerji skalasının, yedi titreşim frekansının ve  yedi feleğin içinde olup bittiği gerçeğini ifade etmek istemiştir ki, bu kadim bilgi de yüzyıllar içinde dejenere olmuş, kaybolup gitmiş ve Kopernik ten sonra Ptoleme’nin dünya merkezli-yedi gezegenli modeli demode oldu diye anılmıştır.

İlginizi Çeken Yazılar  Hüddam Nedir

Ptoleme`nin astrolojisinde insan dünya üzerinde yaşadığı adına ömrü ve dünyayı merkez almaktadır çünkü araştırdığı konu insan ve bireyin diğer gezegenlere göre konumunu dünya merkezli bir astrolojik konumdan alması organik, aynı biçimde burçlar da dünya merkezli konumlara göre ortaya çıkmakta.