Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Farklı inanış ve medeniyetlerde, farklı ülke ve coğrafyalarda cin kavramı veya farklı inançlarda cinler; asırlardır kendini hissettirdiği gibi, bilinmezliğini de korur. Cinler var mı ya da doğaüstü ne varsa, aynı düzlem üzerinde varlığını koruduğu ve adına ne söylenirse söylensin, şeytani ve kötü vasıfların anlatıldığı bilinen bir gerçektir.

İslamda Cinlere İnanış

İslam inancı açısından bakacak olursak, cinler hem kutsal kitap Kur’an’da, hem de İslami tüm kaynaklarda akıl sahibi olarak geçerler. Buradan kasıtla cinlerin düşünme ve harekete geçme kabiliyetlerinin olduğu açıktır. Bazı duyu organlarımız ile tanımlanamadıkları, cinlerin olmadığı anlamına gelmez.

Yine İslami kaynaklardan yola çıkarak cinler hakkında, insanlara musallat olabildikleri biliniyor. İslam inancı cinlerin insanoğlunu yoldan çıkarmak ve insana kötülük yapmak amacı güttüğünü anlatır.

Diğer Dinlerde Cinler?

Diğer din ve inançlara baktığımızda cinlerin varlığına, ilk olarak Asur ve Babil medeniyetlerinde rastlanır. Sonraki dönemlerde Sümer ve Hint uygarlıklarında ve Mısır uygarlıklarında cinlerden sıkça bahsedildiğine tanık oluyoruz. Hatta mısır medeniyetinde her türlü yırtıcı ve yabani hayvan, timsah, yılan, akrep, kertenkele cin olarak görülmekteydi. Mısır medeniyetinde en göze batan durum ise, kara derili yani zenci insanların da cin bilinmesi ve Güneş Tanrısı Ra’nın düşmanı sayılmasıydı.

farklı inançlarda cinler
Farklı İnançlarda Cinler

Eski Yunanlarda ve Keltlerde ise cinlerin mağaralarda ve ormanların derinliklerinde, mezarlıklarda ve çukur olan yerlerde yaşadığına inanılmaktaydı.

Eski Hint kutsal metinleri sayılan Veda’larda ise cinler iki ayrı gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki cinler göklerde yaşıyorlar ve iyi cinler olarak betimleniyor. İkinci gruptaki cinler ise mağaralarda ve yer altında yaşıyorlar. Yeryüzünde yaşayan bu cinler ise kötü cinler ismiyle anılıyor kutsal metin Veda’larda…

Uzak Doğuda Cinler

Uzak Doğuya baktığımızda ise, Japonlar ve Çin’lilerin cin olayını hiç düşünmediğimiz kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Hatta Çin’de bulunan ve çok ünlü bir topluluk olan Nichiren mezhebinin cinlerle ilgili tedavide oldukça tanındığına şahit oluyoruz. Nichiren mezhebi, Nakayama köyünde bulunan bir mabette bu konuda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların arasında, cin çıkarma, kötü ruh kovma ayinleri olduğu bilinmektedir.

Eski Şaman ve Türklerde Cin İnançları

Eski Şaman ve Türklerde cin inancının en üst seviyelerde yaşandığına delil kaynaklar çoğunlukta. Bugün olduğu gibi o zamanda din adamları ve ilim sahibi kimseler, hatta şaman reisleri cinlerle ilişkili kimseler olarak anılır, bu tarz bir rahatsızlıkta onlardan yardım istenirdi. Adaçayı, Üzerlik ve Öd ağacının karışımlarından cinleri kovmak için tütsü yapılması, çocukları cinlerden korumak için muska yazılması, göz değmesi ve nazara karşı efsunlama işleminin yapılması eski Türkler için çokta olağan dışı değildi.

Araplar ise, cinlerin insanları kaçırıp kendilerine eş yaptığına inanırlar. Sara hastalığının kaynağını cinler olarak gören Araplar, akıl hastalarının deliliğinin cinlerin eseri olduğunu ifade ederler.

Hristiyan ve Yahudilerde Cinlere İnanış

Hristiyan ve Yahudi kaynaklarına bakıldığında, şeytanın cennetten kovulmasından tutun, Havva ve Ademi ayıranın bir cin olduğu ve adının da Lilith olduğu açıklanır. Lilith için aynı kaynaklar ayrıca dişi şeytan adını da kullanırlar. Aslına bakıldığında bu toplumlarda cin ve şeytan aynı anlamda kullanılır. Özellikle 13. YY sonlarında yaşanan ve Hristiyanlığın yüz karalarından olan cadı avı ve cadıların yakılması, işkence edilerek öldürülmesinin de sebep, cadıların cinlerle ilişkisine bağlanıyordu. Sözde öldürülen cadıların içine cin girdiğine inanılarak bu katliamlara kılıf bulunmuştu.

Farklı İnançlarda Cinler Yorumu

Değerli Ziyaretçilerim, adına ister cin diyelim, ister şeytan ya da cadı, peri, Lilith… Cinler hemen hemen her toplumda varlıklarını hissettirmiş, bir anlamda burada ve bizlerle birlikte olduklarını farklı bir ifade yolu ile anlatmaya çalışmışlardır. Kimine göre iyi, kimine göre kötü varlıklar olarak adlandırılabilirler, hatta onlarla konuştuğunu, bilgi alışverişinde olduğunu söyleyen binlerce insan olabilir; daha ileri gidersek uzaylıların aslında cinler olduğu gibi bir rivayet bile bulunmakta…
Kısaca ve özetle: Bizler göremiyoruz diye cinler yok değildir. Yaratıcının yarattığı her şey de bir hikmet, bir neden, bir güzellik vardır.

Anlayabilene akıl, görebilene göz gerek…

Medyum Zeynel Eroğlu

Farklı İnançlarda Cinler Hakkında ile ilgili, Medyum Zeynel Eroğlu’na Whatsapp – Mesaj’la ulaşmak için HEMEN TIKLAYIN!


Bir önceki yazımız olan Büyü Yapıldığı Zaman Cinler Musallat Olur mu? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.