Doğuştan Medyumluk ya da Gizli İlim Yeteneği Nedir?

Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Dogustan medyumluk ya da gizli ilim yetenegi nedir

Doğuştan Medyumluk Ya Da Gizli İlim Yeteneği Nedir? Nasıl Belli Olur?

Doğuştan Medyumluk ya da Gizli İlim Yeteneği Nedir, Her insanda belirli bazı özel yetenekler vardır. Bazı insanlar müziğe, edebiyata, spora, bilime yada sanata karşı kendilerinin bile bilmediği yetenekler taşır. Bu yetenekler çocukluktan geldiği gibi, sonradan da ortaya çıkabilir. Ancak sesi güzel olmayan bir insan ne kadar şan dersi alsa da yada nota bilgisine sahip olsa da eğer sesi güzel değilse, şarkı söyleme yeteneği olmayacaktır. İşte medyumluk yani psişik yetenekte böyledir. İnsanda çocukluk çağından itibaren çıkmaya başlayan medyumluk yeteneği, yaş ilerledikçe ve kişinin isteği doğrultusunda yön kazanır ve ilerler.

Eğer Ailede böyle yeteneklere sahip insanlar varsa, kişide olma şansı çok çok yükseklere çıkabilir. Eğer kişide medyumluk yeteneği yoksa, sonradan oluşamaz.

Medyumluk, yetenek işidir; işte bu yeteneğin de kişide doğuştan var olması gerekir. Doğuştan var olan bu yeteneği kullanarak, geliştirebilen insanlar ise Medyumluk özelliklerine sahip olurlar.

Doğuştan Medyumluk Ya Da Gizli İlim Yeteneği Nedir? Hakkında Açıklamalar

Eğer bir kişi eğitim alarak okuyarak bir takım gizli ilimler hakkında bilgi ediniyorsa bu kişiler havas alimi yada havas hocası olabilirler. Ancak; kişide özel bir yetenek var ve doğuştan geliyorsa ve bu yeteneklerini sürekli geliştiriyorsa bu kişilere Medyum denir.

Medyumların Özellikleri açısından en önemlisi, Duyarlı (psişik bakımından hassas yapılı) olmasıdır. Ve özel yeteneklere sahip olması, dünyadaki bedenini terketmiş varlıklarla ruhsal irtibat kurarak, onlardan aldığı tesirleri diğer inasanlara aktarması gerekmektedir.

Medyum kelimesinin aracı ve ortada olan manasına geldiğini söylemiştik. Medyumluk her şeyden önce bir misyondur.

Medyum, deneysel spiritüalizm alanında önceden bir hazırlık dönemi geçirmiş, gerekli görgü deneyim ve bilgiyi edinmiş bir insan olmalıdır.

Medyumlar,  hem bedenli varlıklardan (maddelerden) bilgi alır. Hemde bedensiz varlıklardan (ruhlar, cinler) bilgi alır. Medyumlar’ın hassaları ve özellikleri bakımından 3 (üç) tür bili (bilme, bilgi alma) vardır.

  • Duru Görü
  • Duru İşiti
  • Duru Hissediş
İlginizi Çekebilecek Yazılar  Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var mı?

Bazen sadece bu hassalardan birine sahip olan medyumlar olmakla birlikte bu hassalardan bir kaçına sahip medyumlar da bulunabilir.

Duru görü yetisine sahip olan medyum, bahse konu olayla alakalı olarak görüntüler görür.

Duru işiti yetisine sahip olan medyum, olay yada konu ile alakalı sesler duyar.

Duru Hissedişe sahip olan medyum ise bir olay yada kişi hakkında koku, tat, duygu yoğunluğu gibi soyut hissedişler yaşar.

Sonuçta tecrübe ile de birleştirilen verilerden elde edilen sonuçlar şaşırtıcı derecede doğru çıkar.