Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

D e ğ e r l i     T a ş l ar ı n      Ö n e m i      H a k k ı n d a     A ç ı k l a y ı c ı  B  i  l  g i l e r

Değerli Taşlar ve Önemi renkleri ve göz alıcı parlaklıkları nedeniyle ilk çağlardan beri insanların ilgisini çekmiştir. O zamanlarda bile insanlar için her değerli taşın özel bir anlamı vardı.
Peygamberimizin nübüvvet Mührünün akik taşından yapılmış olduğunu söyleyerek başlayalım…
Kızılderililer, üzerinde Turkuaz taşıyan kişilerin kemiklerinin kırılmayacağına inanırlar ve savaşta bu taşı kalkanlarının üzerine işlerlerdi.
Turkuazın, Aztek kültüründe de önemli bir yeri olduğu bilinmekte: Aztekler bu taşı kötü etkilerden korunma amaçlı olarak kullanırlardı.

D e ğ e r l i     T a ş l a r ı n      Ö n e m i       H a k k ı n d a    G e r ç e k       B i l  g  i  l e r

Değerli taşlar yine Kızılderili kültüründe, yosun akik taşının susuzluğu giderdiğine inanılır ve bu amaçla kullanılırdı.
Eski Yunanlarda, ametist taşının insanları sarhoş olmaktan koruduğuna inanılır ve kadehler ametistten yapılırdı.
Negatif elektrik yükünü ayaklardan toprağa geçirdiğine inandıkları için hala daha Hindistan’da kadınlar ayak parmaklarına Obsidyen yüzük takmaktadırlar.
Çok daha eskilere bakarsak, efsane şehir Atlantis’te enerji elde etmek kuvars kristallerinden faydalanıldığının söylendiğini de görürüz.

D e ğ e r l i   T a ş l a r    V e   E t k i l e r i     N e l e r d i r ?

Değerli Taşlar Ve Etkileri, tedavi ve taşların insanlar üzerindeki etkileri, Türk kültüründe yer almayan ya da pek bilinmeyen ancak; diğer medeniyetlerde yaygın bir şekilde kabul edilmiş ve zamanımızda araştırmalara konu olmuş bir kültürdür.

Evrende var olan her şeyin birbiri üzerinde bir şekilde etkisi olduğu bilinmektedir. Burada vereceğimiz bilgiler kısmen bilimsel sonuçlara dayanan ancak genelde tecrübelerle kanıtlanmış ya da eski inanışlardan gelen bir kısım inançları içermektedir. Yazılanların tümü bilimsel sonuçlara dayanmadığından dolayı, bunların doğruluğuna inanıp inanmamak ve değerli taşları bu amaçlar doğrultusunda kullanmak tamamen sizin kendi kararınıza bağlıdır. Eğer bu konuda şüpheleriniz var ise; beğendiğiniz herhangi bir taşı ‘etkilerini okumadan’ seçip bir süre kullanmanızı, daha sonra kontrol etmek amacıyla o taşın etkilerini okumanızı öneririz. Bu etkiler nereden çıktı diyorsanız önce değerli taşların etkileri ile ilgili bu yazıyı okuyun.

Bir önceki yazımız olan Değerli Taşlar Ve Burçlar başlıklı makalemizde aşk büyüsü, barışma duası ve büyü hakkında bilgiler verilmektedir.