Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Cinler Var mıdır gibi, bu ve bunun gibi çok fazla soru alıyoruz. Cinler dinimize göre elbette vardır, sadece islam dini ve islami kaynaklar değil, cinlerin varlığını tüm dinler kabul ve beyan etmektedir. Yeni ve Eski tüm inanışlar bir şekilde cinleri doğaüstü varlıklar olarak görmektedir. Dolayısıyla ibrahimi tüm dinlerde, yani tek tanrılı tüm dinlerde; Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik cinlerin varlığı kesinkes kabul edilmiştir. Her ne kadar isimlerin farklı olarak anılması, doğaüstü varlık olarak cinleri bu isimler ile aynı kefeye koymuştur. Cin, Marid, Ammar, Ervah, Peri, Nefilim, İfrit, Pazuzu, Rahu bu isimlerden en bilinenleridir.

İslamda Cinler, Süleyman peygamber ile ilişkilendirilir. Çünkü Hz. Süleyman’ın cinleri kontrol altına alma ve iradelerini kesme yeteneği vardı. Ayrıca yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bulunan 72. Sure “Cin Suresi” ismi ile bilinmektedir ve 28 Ayetten oluşan Cin Suresi, tamamiyle cinleri anlatmakta, onlar hakkında bilgiler vermektedir. Yine Kur’ana göre cinler dumansız ateşten yaratılmıştır; yani bir nevi enerjidir. Ve bu enerjiler, insanlar gibi yer, içer, doğar, yaşar, çoğalır ve ölürler. Cinlerinde içlerinde inanan ve inanmayan gibi ayrımları bulunur. Onları insanlardan farklı yapan bir çok özellik bulunmaktadır. Bu konuda tüm bilgileri Cinlerin Özellikleri yazımızda dile getirdik.

Hristiyanlıkta Cinler, Şeytan ile aynı anlama gelir, dolayısı ile hristiyanlık, islamiyetten farklı olarak cinleri tamamen şeytani bir varlık olarak görür ve o şekilde kabul eder. Düşmüş meleklerin soyundan gelen ruhani varlıklara Nefilim adı verilerek bir şekilde cinleri Nefilim ismi ile ilişkilendirmiştir. Yine Hristiyan inancında karşımıza çokça çıkan bir durum olan şeytan çıkarma ritüeli, bir anlamda cin çıkarma işlemidir. Hristiyan inancında cinler, şeytan ismi ile de anılmaktadır. Kötülüğün kaynağı olarak ise İblis ismi ön plana çıkar.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Büyü Nasıl Yapılır?

Yahudilikte Cinlere Shedim denilmektedir. Bazı durumlarda Lilith ismi de ön plana çıkar. Ayrıca Yahudilere göre taptıkları tanrıların tufandan sonra cinler haline dönüştüğü, Shedim ve Lilith isimli cinlerin bunlardan olduğu bilinmektedir. Allah’a isyan etmeden önce Azazel ismi ile anılan İblis ile Yahudiliğe göre Adem’in ilk karısı olmasıyla bilinen dişi cin Lilith en bilinen cinlerdendir. Hatta Yahudilik inancına göre, Adem ve Lilith’den doğan çocukların tamamı cindir ve düşmüş meleklerin soyundandır.

Tüm bunların ışığında Değerli Ziyaretçilerim, Cinler Var mıdır şeklinde sorulan sorulara tüm dinlerin ve gelmiş geçmiş tüm inanışların bilgileri ile cevabımız “Cinler Elbette Vardır” olacaktır. Çeşitli şekillere girebilen, gözle görülmeyen ancak kendilerini çok güçlü hissettirebilen, çok hızlı hareket eden ve insanlardan uzun yıllar fazla hayatta kalabilen varlıklardır cinler. Onları göremiyor olmamız yok olduklarına delil değildir. Tıpkı, acı, tatlı, ağrı, sızı, sevgi, nefret, korku, akıl, elektrik, rüzgar, rüya gibi, görmediğimiz şeylerin pek çoğuna inandığımız da düşünülürse, Cinleri yok saymak çok doğru ve tutarlı bir davranış olmayacaktır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir