Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Cinler Hadimler konusuna geçmeden önce, öncelikle şu noktanın iyice bilinmesi gerek; Cin ve Hadim denilen varlıklar aynı varlıklar değildi ve hatta aynı boyutta yaşayan varlıklarda değillerdir. Cin denilen varlık, dumansız ateşten yaratılmıştır, yani cinler bir çeşit enerji türüdür.

Bu enerji, bizim dünyamızın boyutları ile anlatılamayan ve tarifi olmayan bir akımdır. Hadim denilen varlıklar ise, görevli ve yardımcı sınıfındandır; tamamen Allah’ın isteği ve görevlendirmesi ile yaratılanlara şifa ve yardımda bulunurlar. Hadimler, bazı durumlarda ise koruyucu sıfatı ile karşımıza çıkabilirler. Cinlerin güçleri sınırlı olmakla birlikte, Hadim denilen varlıkların güçleri sınırsızdır. Aynı zamanda Hadimler, kesinlikle olumsuz iş veya kötücül görevlerde yer almazlar.

Cinler Gelecekten Haber Verir mi?

Cinler, gelecekten haber verebilir de, veremeyebilir de… Bu tamamen cinlerin hangi kabileye mensup olduğu ve inançlarının hangi boyutta olduğuyla ilgilidir. Cinlerin insanlardan daha hızlı olduğu, bir enerji olarak daha uzun zaman hayatta kalabildikleri ve geçmişe dair her şeyi bildiklerini göz önünde tutarsak, cinlerden bir kavmin gelecekle ilgili bazı bilgilere erişebildiklerini de söyleyebiliriz.

Ancak bu kavmin veya kabilenin, insanlar ile ilgili irtibatı konusunda herhangi bir bilgi beyan etmek doğru olmaz. Çünkü, cinlerin içlerinde de, tıpkı insanlar gibi alim ve ermiş sıfatını yakışır bir şekilde taşıyan varlıklar olduğunu belirtmemiz gerek bu konuda. Cinlerin tamamını kötücül bir sıfat içine dahil etmemiz doğru değildir. bunu daha önce defalarca kez belirttik, tekrar belirtiyoruz; cinler de tıpkı insanlar gibi bir yaşam tarzına sahiptir, içlerinde iyi olanları olduğu gibi, kötü ve asi olanları da mevcuttur.

Hadimler Gelecekten Haber Verir mi?

Hadimler, görevli, yardımcı ve koruyucu sıfatları taşıyan ruhani varlıklardır. Bakın dikkat edin, hadimler cinler gibi enerjisel varlıklar değildir; ruhani varlıklardır. Ruhani anlamına bakıldığında, yaratıcıya en yakın olanlar anlamını iyice kavramamız gerek.

Bu nedenle hadimler için şunu söyleyebiliriz; Hadimler, görevlerini bizzat Yüce Yaratıcıdan alıyor ve amaçlarının kutsallığı üzerine hareket ediyorlardır. Bu nedenle, hadimlerin kendi nefsani duyguları bulunmaz, onlar tamamen Allah’ın isteği ve emirleri doğrultusunda hareket ederler. Hızır ile İlyas rivayetinde olduğu gibi, Hızır’ın hadimlerden olduğu ve olabileceği bir çokislam alimi tarafından da öngörülmüştür.

Bilinene en yakın hadim vakası budur. Hadimler, geleceği bilebilir ve bu öngörü üzerine hareket edebilir. Hatta gelecekte olması gereken muhtemel kadersel olayların gerçekleşmesine vesilede bulunmak hadimlerin görevleri arasında olabilir. Gözle görülebilir, şekil değiştirebilir ve hatta ruhsal alemle bağlantı içinde de olabilir hadimler. Bu nedenle, Allah’ın isteği ve rızası doğrultusunda hareket eden hadimlerin, Ledunni İlmin sahipleri olduğunu belirtirsek çok yanlış bir düşünce biçimi olmayacaktır.


Cinler Hadimler Gelecekten Haber Verirler mi? ile ilgili, Medyum Zeynel Eroğlu’na Whatsapp – Mesaj’la ulaşmak için HEMEN TIKLAYIN!


Bir önceki yazımız olan Rüyalarda Gelecek Görebilir miyiz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.