Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

cinler hadimler gelecekten haber verirler mi

Cinler Hadimler Gelecekten Haber Verirler Mi? Veremezler Mi?

Dinimizde, gaybı (gizliyi) yalnız Allah bilir. Peygamberler bile kendilerine vahiy yolu ile bildirilmeyen olayları bilemezlerdi. Hazreti Yakub, peygamber olduğu halde çok sevdiği evladı Yusuf’un kuyuda olduğunu bilemedi.

Peygamberimizin devesi kaybolmuştu. Sahabeler arayıp bulamadılar. Allah’ın izni ile Cebrail geldi, devenin yerini ve yularının çalılara takılı olduğunu söyleyince gidip buldular.

Cinler Hadimler Gelecekten Haber Verirler Mi? Konusunda Hakkında Bilgiler

Bir sefer dönüşü verilen istirahat molasında Hazreti Aişe’nin gerdanlığı kaybolmuştu. Peygamberimiz ve sahabeler aradılar, bulamadılar. Hareket etmek üzere develer ayağa kalkınca, aranılan gerdanlık Hazreti Aişe’nin devesinin altından çıktı.
Hz. Süleyman mabedin yapımında öldüğü halde, asasına dayandığı için cinler bu durumu fark etmediler ve bozgunculuk çıkarmadan senelerce çalışmaya devam ettiler. Taa ki, Süleyman Peygamberin asasını bir kurt kemirip, onu yere düşürünceye kadar. İşte o zaman cinler Süleyman peygamberin çok önceden öldüğünü anladılar. Cinler gaybı bilselerdi, Süleyman peygamber öldüğü anda bozgunculuk çıkarırlar, çalışmayı bırakırlardı. Bu durum ayetlerle sabittir.
Bu durumda görülüyor ki; ne cinler, ne hadimler ne de farklı boyutdan yaratılmışlar buna insanlarda dahil, gaybı ve geleceği bilemezler. Gaybı ve geleceği yalnız Allah bilir ve yalnızca O’nun hükmü altındadır.

Ancak Cinler, enerjisel yaratıklardır. Çok hızlı hareket ederler ve bizlerden daha çok yaşarlar. Ömürleri 1000 ila 1500 yıl kadardır. Dolayısı ile bir cin bir insanın geçmişini bilir, kütlesel ve maddesel olmadıkları için binlerce kilometre

Cinler Hadimler Gelecekten Haber Verirler mi, Cinlerin bazıları Allah’ın izin verdiği takdirde insanlara yardımcı olup, sorunlarını çözebilirler. onlar için hiç zor değildir. Yada gizli saklı olan sırlar, yapılan işler… Cinler kişilerde büyü olduğunu bilirler, büyüyü kimin yaptığını ve ne için yapılıp, ne zaman uygulanıp, nereye koyulduğunu bilirler. Bu yüzden medyumlar yada hocalar, büyücüler cinlerden bu yolla destek alırlar. Bazı durumlarda Cinler yapılan uygulamalarda etkin rol oynar ve işlemlerin gerçekleşmesinde yardımcı olurlar. Bu durumu daha önceki konularımızda ele almıştık.

İlginizi Çekebilecek Yazılar  Büyü Belirli Bir Takım Enerjiler Hadimler Ve Cinler Aracılığı İle mi Yapılır?

Hadimler de ise durum farklıdır. Hadimler, cinlerden olabileceği gibi, Meleklerden de olabilir. Allah’ın görev verdiği varlıklardandır hadimler. Hadimler de yine Allah’ın izin verdiği ölçüde yardımcı olurlar …