Büyü Yapmak

Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Büyü Yapmak ve Büyülerin ilk ortaya çıkışı ilk çağlarda mağara duvarlarına çizilen resimlerle başladığı tahmin edilmektedir. Eski Mısır’da gelişmiş ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır büyüler vardır.

Bazı insanlar büyünün iyilik için yapılabileceğini düşündükleri için günah olmadığına inanmayı tercih etmişlerdir. Ancak sonuç olarak Büyü Yapmak, insanların iradelerinin ellerinden alınıp onlara kendi istedikleri şeyleri yaptırmak için kullanılan uygulamalardan meydana gelmiştir. Bu sebeple büyü her ne şekilde olursa olsun günahtır kabul edilir. Büyü İslam dininde de kesin olarak haram ve günah bir durumdur.

İnsanların farklı birçok sorunu olabilir. İyilik için yapılan ve kötülük için yapılan birden fazla sayıda büyü çeşidi olduğu bilinir. Bu büyülere sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için yapılan, insanları birbirinden ayırmak için yapılan, insanlara zarar vermek için yapılan hatta ölüm için yapılan büyüleri örnek gösterebiliriz. Büyüler herkes tarafından yapılamaz. Büyünün Gerçekleşmesi için, bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Yapılacak büyü çeşidine göre büyü malzemelerinde de değişiklikler görülür.

Büyü Yapma Yöntemler Nelerdir?

Büyü malzemeleri büyünün amacına göre şekil kazanır. Büyülerin bazıları çok kısa süreli ve yapıldıktan bir süre sonra kendiliğinden geçebilir fakat bazıları ise çok uzun süreli veya ömür boyu etkisini devam ettirebilir. Büyü yapmak için tercih edilen birçok yöntem bulunur ancak hepsi genel olarak aynı kaynaktan beslenir. Büyü yapımında kullanılan bazı yöntemlerin şu şekilde olduğu bilinir;

Canlı ya da ölü hayvanlar ile yapılan büyüleri herkes duymuştur. Bu tür malzemeler kullanılarak yapılan büyülerin son derece etkili olduğu bilinir. Bunları malzeme olarak kullanılanlar Genelde bu hayvanlar siyah renkli olurlar. Hayvanlar kesilerek veya boğularak öldürülmesinin ardından kanları harabe bir mekana akıtılarak büyü gerçekleşir. Bu işlemdeki sebep tam olarak kötü ruhların ve şeytanın böyle ortamları sevmesinden kaynaklanır. Canlıların malzeme olarak kullanıldığı büyüler papaz büyüsü olarak bilinen büyülerdir. Papaz büyüleri bir kimsenin ölümüne yol açmak veya aşk gibi farklı birçok amaçla yapılan kötülüklerdir.

Büyü yapmak, Canlı veya ölü insanlar kullanılarak yapılan büyüler vardır. Ancak bu büyüler çok ciddi bilgi birikimi gerektiren büyülerdir. Ölü kemiği, kefen bezi gibi malzemeler seçilir ve kullanılır ve aşk büyüleri en tercih edilen ve sıklıkla yapılan büyülerdir.

Tütsüler ve bitki Gibi Malzemeler ile Yapılan Büyüler Nelerdir?

Tütsüler ve bitki gibi malzemeler ile yapılan büyülerde ise tütsüler kullanılmıştır. Tütsüler hem inanç sisteminde hem de kültürel sistemde yerini almıştır. Kullanılan bitkilerin yakılması ile ortaya çıkan dumanın yaydığı enerji kullanılır. Büyü çeşitleri her ne kadar fazla olsa da iki ana grupta incelenir bunlar ak büyü ve kara büyüdür.

Kara büyü kötü ruhlarla ve şeytanla ilgili olup doğaüstü güçlerle insanlara zarar vermek için kullanılan ve aynı zamanda tercih edilir. Bu büyü tamamen kötülük içeren işlemlerden meydana gelir. İnsanların kendilerini kötü hissetmesi, hastalanması, işlerinin yolunda gitmemesi ve ölüm gibi birçok amaç için kara büyü yapılmaktadır. Kara büyü her geçen gün etkisini çoğaltan ve bozulması oldukça zor olan bir büyü işlemidir. Kara büyünün antik çağlara dayandığı belirtilir ve orta çağ döneminde oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir.

Orta çağ bilimcilerinden Rabano Maura, ölü falına bakan kişiler; kötü duaları ile ölüleri diriltenler, geleceği öngörüp sorulara cevap vermelerini temin eden kişilerdir sözlerini dile getirmiştir. Ölüleri çağırabilmek için cesetlerin kanına ihtiyaç vardır, çünkü bu işlemlere yardımcı olan cinler ise kanı sever ve yine kan isterler.

Tılsım konusuna bakacak olursak, tılsımları günümüzde hazırlayan kişi sayısı oldukça azdır. Tılsım özellikle Osmanlı döneminde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Tılsımlar hazırlanma ve kullanma açısından günümüzde önemini kaybetmek üzeredir ve bu durum dünya genelinde de aynı şekildedir. Bu durumun farklı birçok nedeni var. Tılsım hazırlama konusunda hiçbir bilgisi olmayan ancak tılsım hazırlamayı bildiğini söyleyen çok sayıda kişiyle karşılaşmakta mümkün. Ancak tılsım hazırlama işi herkes tarafından yapılamayacağı için bu sahte kişilerin yaptıkları tılsımlarla başarılı sonuçlar almak imkansız.

Durum böyle olunca da bu sahte kişilerin amaçlarını ulaşmaları mümkün olmuyor. Bu kişilerin tılsım hazırlayabiliyorum demelerinin en büyük nedeni maddi çıkarlardır sadece. Ancak bunun sonucunda da gerçekten tılsım konusunda uzman olan kişilere duyulan güven kaybedilmiştir. İnsanlar bu yüzden tılsım hazırlaması için kimseye kolay kolay güvenmezler Ve ayrıca tılsımın günah olduğunu iddia ederek insanları durumun böyle olduğuna ikna etmeye çalışan bazı kitlelerde bulunmak. Tılsımın bir ilim olduğu söylenir. Bu tılsımın günah olduğuna insanları inandırmaya çalışan kişiler insanları tılsım gibi özel bir ilimden uzaklaştırmayı hedefler. Tılsımlar mevki, aşk, başarı, şans, güç gibi farklı birçok nedenle kullanılabilir.

Tılsım Nedir?

Tılsımın tam olarak anlamı insanları manevi yönden etkileyebilecek bazı esmalar, ayetler ve dualar hazırlanan yazıya, nesneye ya da sembollere verilen isimler. İnsanlar tılsımlar sayesinde hastalıklarından da kurtulabiliyor. Tılsımlar içinde bazı gizli şifreler olduğuna inanılır. Bu durum sayesinde de tılsımlar insanlar için yararlı olmakta. Tılsım hazırlama işi özel bir beceri ve yetenek gerektirir. Her isteyenin tılsım hazırlaması mümkün değil. Buna benzer uygulamaların yapımı için farklı faktörlerin bir arada kullanılması özen gösterilmeli. Hazırlanan tılsımdaki enerjinin etkisini gösterebilmesi ve artırabilmesi için bitkilerden, ruhani varlıklardan ya da madeni bir eşya, doğal bir taş vs gibi nesneler olmalıdır.

vefk yaptırmak günah mıdır?

Vefk konusuna bakacak olursak vefk yaptırmak günah mıdır elbette hayır vefk büyü değildir ve asla büyü ile bir tutulmaması gerekir. Vefk lerin büyü ile karıştırılması en çok merak edilen konular arasında yer alır. Vefk ler elbette büyü değil ve hatta büyü ile hiçbir alakası yoktur. Büyüler yapılırken şeytani varlıklardan yardım alınırken vefk ler hazırlanırken ALLAH ın izni ile görev almış yardımcılarından yardım alınarak yapılmaktadır .bu yardımcı dediğimiz varlıklar ise elbette şeytani değil nurani varlıklardır. Yine bunun yanı sıra vefk ler hazırlanırken ve yapılırken insanların en çok merak ettiği konu ise vefk günah mıdır. Elbette vefk günah değil.

ALLAH ın bize verdiği nimetlerden fayda sağlamak ve yine aynı zamanda yararlanmak biz insanlara farz kılınmıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise vefki hazırlanacak kişinin üzerinde yapılmış bir büyü ve muska gibi şeylerin olmamasıdır. Zaten muska yapıldığı zaman kişinin üzerine manyetik bir enerji alanı meydana gelir ve bu pasif hale getirilerek etkisiz durumda bırakılır.

Vefk ler hazırlanırken nurani varlıklardan ve ALLAH ın hizmetlilerinden yardım istenerek hazırlandığı için hiçbir günahı yoktur. Merak edilen bir diğer nokta ise vefk insanların kaderini değiştirir mi. Bunun cevabı elbette hayır. Vefkin insanların kaderini değiştirme olasılığı olmaz, kaderinde zaten vefk yaptırmak var ise kişi bunu eninde sonunda yaptıracaktır. İnsanın kaderi her ne olsun asla değişmez. Kişi vefklere inansa da inanmasa da doğru ve kurallara uygun bir şekilde yapıldığında amacı doğrultusunda hizmet eder. Vefk in hazırlanışı Hz. ADEM den itibaren özel ayetler isimler ve aynı zamanda okunan dualar olur Ve bu okunan dualar samimi ve içten okunduğunda etkili olur. Bu içten ve samimi duygular ile okunan ve aynı zamanda yazılan vefk lerden yararlanılır.

Bir önceki yazımız olan Büyü Yapıldığı Zaman Cinler Musallat Olur mu? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.