Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Büyü Malzemeleri Yapılan büyünün niteliğine bağlı olarak çok değişik malzemeler ve bitkiler kullanılır…

Esasında, Büyü veya sihir insanların doğaüstü, paranormal veya mistik yöntemlerle, doğal dünyayı (olayları, nesneleri, insanları) etkileyebilme sanatıdır. Belli uygulamalar ile ritüellerler ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sisteme verilen isimdir. Batıdaki ismi Magi (maji) dir.

Büyü Malzemelerinde Büyüde araç olarak kullanılır; ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, canlı yada ölü insanlar, bitkiler, madenler, çeşitli cisimler, şekiller, isimler Büyü Malzemeleri olarak kullanılır…

BÜYÜ MALZEMELERİ VE BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN VARLIKLAR…

 RUHLAR

Büyü Malzemeler olarak ruhları kullanmak için çok derin bilgilere sahip olmak gereklidir. Özellikle arasatta kalmış, dünyadan henüz ayrılamamış, ya yada gözü arkada kalmış ve yahut asi bir ruh olupta gücünü kötü kullanan bir habis ruha hükmedebilmek her babayiğidin harcı değildir.

 CİNLER

Yapılan büyülerde Büyü Malzemeleri olarak genellikle cinler kullanılır. Aslında en kolay ve çoğunlukta olan da cinlerin kullanılmasıdır. Bu bahisle cinler, şeytanlar, iblisler, demonlar vb. türdeki varlıklardan bahsediyoruz. Cinlere ait özel okumalar ve özel tütsüler sayesinde ulaşılır. Yapılan ameliye yada ritüel ile amaca ulaşılır.

 HADİMLER

Hadimler, daha çok Ortadoğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır. Hadimler bir nevi Büyü Malzemeleri olarak görev yaparlar.

Hadim yardımcı görevli varlıklardır, Bedensiz varlık sınıfından olan Cin grubundan yada Nurani varlıklardan olan Meleklerden olabilir..

Hadimler; Günlere; saatlere; gezegenlere, kutsal metinlere, rakamlar ve harflere, sembollere ait olabilir ve bunlara göre kategorize edilir.. Davetler sonucu elde edildigi gibi bir davranışa ve eyleme karşılık kendi iradesi ilede gelip görevlenebilir.

İslami Majide, Hadimler kesinlikle Büyü yapılmasında kullanılmaz, Ak Büyü olarak, yada Pasif Büyü diye nitelendirdiğimiz ancak koruma büyüleri için kullanılırlar. Hadim, hizmetli görevli manasına gelir. Özellikle islami majinin kaynağı olan Havas İlmi’nde her ayet, harf yada esmanın bir hizmetlisi görevlisi olmasından yola çıkarak çalışma yapılır. Büyü Malzemeleri olarak Hadimleri tek başına görevlendirmek uyun olmaz, büyünün türüne ve yapılış amacına göre Büyü Malzemeleri seçilmeli, Hadimler Büyü Malzemeleri içinde sadece aracı olarak görülmelidir…

 HAYVANLAR (Canlı yada ölü)

Büyü Malzemeleri olarak kullanılan canlı yada ölü bir hayvan bedeni kullanıldığında durum oldukça ciddileşir. Aynı zamanda canlı yada canlıdan çıkan malzemelerin Büyü Malzemeleri olarak kullanılması halk arasında papaz büyüsü söylentisine yol açmıştır. Aslında papaz büyüsü yapılırken süryanice (ermenice) bazı şeylerin okunması sebebe ile adı Papaz Büyüsü dür. Papaz Büyüleri her amaç için yapılabiliyor. Genellikle Papaz Büyüleri, Aşk Büyüsü olarak bilinir ancak ayırmak ve insanları öldürmek için de yapılabilir. Örnek vermek gerekirse Soğutma Büyüleri içinde, Yılan Kabuğu, Domuz yağı; Birleştirme Büyüleri içinde, Kuzu Kalbi, Koç Taşağı, Koyun Bağırsağı vs. gibi Büyü Malzemeleri kullanılır.

İNSANLAR (Canlı yada ölü)

Yine Büyü Malzemeleri olarak canlı yada ölü insandan parçalar yada ifrazatlar kullanılarak yapılan büyüler vardır. Bu büyülerde ciddi çalışmalar ve bilgiler gereklidir. Ölü kefen bezi, ölü kemiği gibi Büyü Malzemeleri kullanıldığı gibi, ele geçirilirse kadavra parcaları gibi Büyü Malzemeleri kullananlar olduğunu biliyoruz. Ancak daha çok papaz büyüsü için Büyü Malzemeleri olarak canlı ve ondan çıkan ifrazat kullanılır. En çok bilineni Aşk Büyüsü olarak bilinen Adet Kanı Büyüsü de aslında Papaz Büyüleri olarak bilinir. Bununla beraber cinsel ifrazatların Büyü Malzemeleri olarak kullanılması da söz konusudur. Yani insan sidiği, insan menisi, insan kadınlık suyu vb gibi insan DNA parçaları Büyü Malzemeleri olarak çokça kullanılır.

 BİTKİLER (Tütsüler)

Tütsüler her daim her kültür ve inançta özel bir yer tutar. Özellikle büyüsel çalışmalarda Büyü Malzemeleri olarak olmazsa olmazlardandır. Kullanılan bu bitkiler özellikle yakılarak yani dumanının ortama salınması ile elde edilen enerji kullanılır. Bu tütsü dumanının ortamı arındırmak ve temizlemek maksadı yapıldığı ve kullanıldığı gibi ortama farklı varlıkları çekmek için ve onlara iş yaptırmak içinde kullanılması söz konusudur. En çok bilinen ve kullanılan, Aşk Büyüleri içinde Karabiber Büyüsü, Biber Büyüsü şeklinde söylenen Biber tohumu kullanılmasıdır. Yine Ayrılık Büyüsü için Hardal ve Dardağan Darısı kullanılırken, Çin Tırnağı, Cin Elması ve Kardeş Kanı gibi gizemli isimlere sahip bitkilerde Büyü Malzemeleri olarak bulunmaktadır.

BÜYÜ MALZEMELERİ MADENLER

Büyülerde özellikle yıldızlarla eşleştirilen madenler Büyü Malzemeleri olarak kullanılır. Bunlar sırası ile, Satürn – Kurşun, Jüpiter – Kalay, Mars – Demir, Güneş – Altın, Venüs – Bakır, Merkür – Civa, Ay – Gümüş tür. Ayrıca bir çok doğal taş da kullanılır ve maden olarak geçer. Ametist, akik, Kuvars gibi. Çeşitli renklerde sıvılar ve sularda bu kategoriye girer. Yine değişik renklerde kullanılan mumlar da vardır.

 ÇİZGİLER

Evrensel cizgiler vardır. Ezoterik bilgilerde, Bunlardan daire şeklinde olanı Tin (öz ruh) ile özdeştirilirken, yarım daire yani hilal daire Ruh (bedenlenmiş olanı) şeklinde eşleştirilebilir. Artı işareti bedeni, canı ve yaşayan canlıyı temsil eder. Ters Üçgen dişiyi ve dişi enerjiyi temsil ederken düz üçgen erkeği ve eril enerjiyi temsil eder.

Bir örnek verelim. Okuma ve Büyü İşlerinde Daireleme Çok Yaygın Olarak Kullanılır
Birleştirme Büyüleri’nde yada Ayırma Büyüleri ‘nde ve korunma uygulamalarında kullanılır. Örneğin: Toplu iğne ortasına bir âyet-i kerime yazılır.
Toprağa çizilen bir yuvarlak, kimin niyetine yapılma onun etrafını çevreleyen duvarla özdeştir.
Duvar onu dışarıdan gelecek olan her türlü kötülüğe karşı koruyacaktır. Ya da duvar çizgi o kişiyi veya neyi hapsedecek çizgiden dışarıya çıkamayacaktır. Bu ve buna benzer malzemeler Büyü Malzemeleri olarak kullanılır.

 HARFLER (Huruf, cifr, rakamlar)

Yoğun olarak büyüde kullanılan harfler ibranice ve süryanicedir. Hatta, Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya göredir. Esasen, Ebced hesabı, Ebced rakamlarını yani alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelimelerin sayısal değerini hesaplamaktır. İş sayısal değer hesaplamaya gelince burada cifr yada cifir ortaya çıkıyor. Cifrin günümüzdeki yada batı dünyasındaki adı Nümeroloji dir. Nümeroloji Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

Muska ve tılsımlar, büyünün bir bölümünü oluşturan yardımcı unsurlardan sayılmaktadır.
Büyü ile uğraşan insanlar, yüz yıllar boyunca bir takım simgesel biçimler, harf, sözcük ve cümlelerden, bazı eşya, taş ve başka nesneleri , kullanarak, onların yaşantı ve kaderler üzerinde etken olacağına inanmışlardır.
İlim sahibi kimselerin inançlarına göre muska ve tılsımlar, büyülü sözcük ve yazılar yardımı ile insan kötü kaderini yenebilir, büyülerden korunabilir ve başına gelecek felâketleri savuşturur. Düşmanlarını alt eder. Rakamlar, Harfler ve dolayısı ile Ebced Hesabı yöntemi Büyü Malzemeleri olarak kullanılır.

Bir önceki yazımız olan Büyü Nasıl Bozulur? Büyü Bozma Malzemeleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.