Astroloji Gerçek mi?

Astroloji Gerçek mi?Astroloji, Burçlar ve Doğum Haritası Araştırmaları hayatımızın ortasında bulunmakta. Bu konu için yalnızca bazı dinsel deneyimleri ve düşünceleri bildiren kişilerin olduğunu söyleyebiliriz.
Astroloji açısından ise dinsel yönüne ilave şekilde bilimsel bir yanının da bulunduğu öne sürüldüğü ve bilimsel yargılamalara konu olduğu bir gerçektir.içinde bulunduğumuz devirde astrolojinin varolma hakkı sık sık sorgulanıyor nedeniyse doğru olmayan bir bakış açısıyla astroloji, astronomi biliminin batıl inançlara saplanarak yorumlanmış hali olarak değerlendiriliyor.
Bu görüş hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan astroloji için direkt kabul edilse, astrolojinin hiç bir güvenilir deneysel ve teorik kanıt sunamadığı sürece din adamlarının bakış açısına göre reddedilmesi meşru sayılabilirdi. ama, astrolojinin dini düşüncelere ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu gördük ve bu sebepten astrolojiyi aynı sürede dinsel manada da değerlendirmek lüzumludur.
Astrolojinin bize öğrettiği “doğal-dinsel” bir kozmos imajı; göksel cisimlerle insanlar arasındaki gizemli bağlantının önemi, ölümden sonra yaşam, araf, karma ve tekrardoğuş kavramlarında olduğu benzeri, günümüzdeki bilimsel yöntemlerle çözülememektedir. Astroloji kozmosu diri bir organizma gibi gördüğü adına bu, organik dinlerden bilip gözettiğimiz dinsel bir fikir olabilmekte.
Ne var ki, astroloji deney aracılığı ile kanıtlanabilir olduğunu iddia etmektedir. Bu konu ile ilgili, sırf astroloji lehine göstergeleri olan bilimsel kanıtları gözlemleyebildiğimiz gibi, şahsi deneyimleri de dikkate alabiliriz, zira bunlar bilimsellik konusu için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Dinsel çalışmalarda da kati bir hüküm verilmesi yakın gelecekte bu açıdan beklenemez.
Dolayısıyla “astroloji gerçeğini” sorgulamamak daha iyi olacaktır. Bunun yerine, astrolojinin pratik uygulamalarına bakabilir ve buradan kolay bir yanıt arayabiliriz.
Modern astrolojinin popüler ve daha önemli bir basit formunun kabaca kendinden ayrılarak branşlaşması olasıdır. lakin bu bölünmenin belirlenmesinin kolay değil bulunduğu da bir gerçektir.
Astroloji sahasında sunulanların çoğu bu aradaki gri bölgede kalır ve ayırma hakkında gerçekten hakkını vermek için teferruatları araştırmak kolay değil. ayrıca iki uç noktada bulunan farklılıklar yoğun şekilde iyi belirlenebilmektedir.
Şu anda astrolojinin en yaygın formu kendini gündelik gazetelerde ve bir takım ezoterik dergilerde ortaya koyan popüler astrolojidir. Sözkonusu astroloji çeşidi genelde somut deneyimlerle o kadar çelişmektedir ki bu konudaki her önemli kuruluş bunları reddetmelidir.
Burada her bir insan karakter tanımlamalarının ve tahminlerin gerçekten doğru olup olmadığını ya da hemen hemen her zaman doğru çıkacak kadar genel ifadeler olup olmadıklarını kendisi kontrol edebilir.

İlginizi Çeken Yazılar  Kurşun Nasıl Dökülür?