Zeynel Eroğlu WhatsApp Telefon

Ülkelerin ve liderlerin Yıldız Haritaları üzerinden yola çıkılarak yapılan bir yorumlama tekniğidir. Dünya Önemli Olaylar açısından Dünya Astrolojisi şeklinde anılır.

Mundane Astroloji

Dünya Astrolojisinde; özellikle İngress harita daha çok kabul görmektedir ve bu harita O yıl için Güneşin 00 derece koç burcuna girme anına göre çıkarılır.

2020 Türkiye ve Dünya Önemli Olaylar
2020 Türkiye ve Dünya Önemli Olaylar

Harita; ülkenin kuruluş ya da bağımsızlığını ilan etme lokasyonuna göre çıkarılır. İlaveten bir ülke hakkında bilgiler alabilmek için ülkeyi yöneten kral ya da başkan veya başbakanın natal haritası üzerinde hareket eden Transit etkilere de bakmak gereklidir. Ayrıca Solar Return, Progress gibi farklı tekniklerde kullanılabilir.

İngress haritalar Dünya Önemli Olaylar güneşin koç burcuna girme zamanı olan mart ayı 20. Gününde olduğundan yılbaşı bu tarih baz alınır ve ileriye dönük olarak bir yıllık öngörü yapılırdı.

Bu vesile ile Türkiye 2020 Ingressus horoskopu, 20 Mart 2020, Ankara, saat 06:59 için hazırlanmıştır. Güneş yerleşimi 00 derece 00 dakika  Koç olmaktadır. Horoskopun Yükselen burcu yine Koç burcu ve dolayısı ile öncü burç olduğundan bütün bir yılı kapsaması ile birlikte 3 ayda bir ingress haritaya bakmak yerinde olur. Yine de haritanın geçerlik zamanı 1 yıldır.

Ingressus horoskopu Mundane haritalarda olduğu gibi analiz edilir. Öncelikle horoskopun genel yapısının anlamı önemlidir. Sonra da; Gezegen ve ev yerleşimleri kadar gezegenlerin yaptıkları görünümler de önemlidir.  Gezegenlerin ve evlerin temsil ettikleri alan ve konulara göre analiz ve yorum yapılır. Yükselen burç ülkeyi temsil eder ve yöneticisinin düştüğü ev çok önemlidir.

2020 Türkiye Ingress Haritası

2020 yılı Türkiye Ingress haritasına baktığımda Dünya Önemli Olaylar arasında gözüme çarpan bir kaç önemli durumdan bahsetmek isterim.

Güneşin (lider) koç burcunda ve 1. evde (halk), olması Bu yıl özellikle kış sonu bahar ayları başlangıcında ülkenin lideri aynı zamanda lider adaylarının halkın içine karışması daha çok haşır neşir olması ve kendilerini göstermesi ve kaynaşmasını anlatır.

Bu durum ya bir erken seçim nedeni ile ya da bir referandum gerektiren bir  konu nedeni ile lider yada lider vasıflı insanların halkın içine karışacağı ve halkın genel bilinci, beğenileri ve manevi duygularına hitap etmek ihtiyacı içinde olacaklardır.

Güneşin ASC de olması hasebiyle Gad ve Kad ile kare açı yapması ülke liderinin konum olarak iyi durumda olmadığının da göstergesidir. Her ne kadar mundane astrolojide kullanılmasa da Kiron’un ASC de olmasa da halkın yara aldığı ancak artık şifalanması gerektiğine işaret eder diye düşünüyorum. Bu nedenle mevcut hükümetin halkın için de çok rağbet görmeyeceğine yorumlayabiliriz. Zira Uranüsün de bu evde olması halkın ayaklanmasına sağ gösterip sol vurmasına reform isteğine ve kabuk değiştirme çabası içinde olmasına yorumlanabilir.

İkinci göze çarpan durum haritanın üst kısmında (göz önünde olma) yıldızların çoğunluğunun bir arada olması stelium yapması. Ülkenin gündemde kalacağı ve devamlı konuşulacağına işarettir. Yıldızların daha çok 11. evde (millet meclisi ve aldığı kararlar) olması parlamentonun çok fazla gündem yaratacak ve önemli kararlar alacak olmasına yorulur.

Dünya Önemli Olaylar

Dünya Önemli Olaylar la ilgili buradan özellikle Mars,  (Silahlı kuvvetler) Jüpiter, (Dışişleri) Pluto, (Politik hareketler) Satürn, (Ambargo) yıldızları bulunmaktadır. Farklı burçta bile olasa Ay (halk, kamu) da burada. Anahtar kelimeleri birleştirirsek, Bu yıl parlamento, Silahlı kuvvetler ve onlara verilecek emir görev ve yetki konuları ile daha çok uğraşacak, gerekirse yine yeniden savaş yetkilendirmesi ve farklı alanlarda savaşa girme konusunu görüşebilir.

Bu durum elbetteki dışişleri bakanlığı ve dolayısı ile komşu olan olmayan bir çok ülke ile görüşmeler içine girilmesini ve halkın da desteğinin alınmasını beraberinde getirecektir. Bu nedenler ve yurt dışı ülkelerle yaşanacak gerginlikler ambargo ve baskı uygulanmasına yol açabilecektir. Buradan hareketle parlamento için de çatlak sesler çıkacak ve politik hareketler gündeme gelecektir.

Ve Sonra…

Bir diğer gözüme çarpan durum 2. evde (para) Boğa burcu ve yöneticisi Venüs’ün (hazine)bu evde olması. Bu durum iyi değerlendirilir. Muhtemelen ülkenin mali durumunda bir düzelme bir iyileşme olacaktır. Buna neyin sebebiyet vereceğine bakmak için Venüsün durumuna baktım. Venüs aynı zamanda 7. Evinde (Dış ülkeler, anlaşmalar) terazi yöneticisi konumunda.

Bu sebeple bazı anlaşma ya da tavizlerle borçlanma ya da yardım nedeni ile finansal bir rahatlama söz konusu olacaktır diyebiliriz. Ayın Venüs ile karesi genel hazine ve para dan çok memnun olmayacağı ve göze çarpan finansal iyileşmeye karşı duracağı şeklinde öngörebiliriz. 

Başka Bir Gözle

Bir başka gözüme çarpan durum 12 evinde kısmen dolu olmasıdır. 12 ev grev ve sendikalar, hastane, hapishane, ajanlık ve vatan hainliği, gizli ilişkileri ifade eder. Bu vesile ile Merkür (Gençler) Neptün (Politik hareketler) burada bulunuyor. Birleştirelim. Özellikle gençlerin bir başkaldırısı ve genel halka kendilerini kabul ettirecek yeni bir hareketin öncülüğünü yaparak ortaya çıkabilirler.

Ayrıca Merkürün ve Neptünün Uranüsle olan açısı da benzer şekilde gençlerin isyan edeceği ve başkaldıracağına yorumlanabilir.

Çok fazla gözüme çarpmasa bile ülke genelinde bir deprem korkusu ve endişesi var. Ingress haritada bu konuya bakmak istiyorum. 4. Ev (Toprak) Yengeç ve yöneticisi Ay kovada sadece Venüsle sert açısı var. Ve Satürn burcunda olmasından dolayı çok güçlü durmuyor. Buradan bakınca özellikle ilk üç ay için büyük bir sarsıntı beklememek lazım.

Profeksion İlerletme Tekniği ile bakalım birde.

Astrolojide daha çok Kişisel Yıldız Haritalarında kullanılan bir teknik vardır. Profeksion ilerletme tekniği, bu teknikte her yıl bir burç ileri gideriz. Türkiye Natal Haritası üzerinden baktığımda Profeksion da her yıl bir burç ileri gidersek 96 yıl ilerleyerek yine kuruluşumuzda olduğumuz gibi 1. eve geliriz. Yengeç ve yöneticisi Ay dır.

Ay genel halkı ve kamuyu temsil eder. Bu sene halkın ve kamu çıkarlarının göz önünde olacağı bir yıl olacaktır. Ayın 12 evde ikizlerde olduğunu biliyoruz. Bu durum halkın bir içe dönüş, şapkasını öne eğip bir düşünme içine gireceklerini, dini ve manevi duygularını yeniden sorgulayacakları bir yıl olacağını öngörebiliriz.

Esasen başlangıca, kuruluşa geri döner gibi bir enerji ile karşı karşıyayız. 1. evde pluto var. Ağır vergiler söz konusu olabilir. Halkın isyanı had safhaya varabilir. 4. Ev (toprak) başak genel anlamda başakta toprakla ilişkilendirilir. Bu nedenle bu evde bulunan Mars rahat durmayacak bulunduğu yeri sallayacaktır. Bu açıdan bakıldığında Bu sene deprem riski var diyebiliriz. Zira Mars aynı zamanda Pluto ile sert açı yapıyor.

Transit Etkilere baktığımızda;

Türkiye Transit haritasında en çok göze çarpan Güneş, Satürn ve Pluto nun 7 evde olması. Bu evde mundane astrolojide uluslararası ilişkiler anlaşmalar. Savaş, mitingler gibi durumları akla getirir. Bu evde bulunan, Güneş yani kral ülkeyi yöneten insan, Satürn (Devlet hizmeti) Yurtdışı ilişkileri oldukça gergin olacak, başkan zor anlar yaşayacak, düzeni korumakta zorlanacak öngörüsü içinde olabiliriz.

Yine Pluto (Organize suç, Yeraltı dünyası) ve Venüs (Finans) ün 8. evde (Borçlar, Krediler) olması Ülkenin kaynağı belli olmayan yada kamuya açıklanmayan bir kredi yada borç içine girebileceğine yorulur. Zira ingress haritada da bir finansal iyileşme görülüyor idi.

Merkür, (gençler, basın) Jüpiter, (yargı, kanun koruyucu) 6. evde (işçiler çalışanlar, sendikalar) bu nedenle bu yıl basın ve çalışanlar baskı altında olacak, sendikalar iş başında ve göz önünde olacak, polis ve kanun koruyucularla çatışma içine girecekler halkın genel sağlığında da bozulmalar olacaktır.

Tavsiye: https://www.medyumca.com/suryani-ask-buyusu/

Türkiye Solar Return haritasında ise:

Edindiğim bilgiler doğru ise kral yani ülkeyi yöneten günümüz deyimiyle partili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın haritasına göz attım. 26, 02 1954 04:25 İstanbul

İlk gözüme çarpan yıldızların daha çok alt yarım kürede olması idi ki bu da Başkanın bu yıl prestij kaybedeceğine yorulur. 1 evde Satürn ve Pluto nun kavuşumda olması Gücünün doruğunda olması ve bu gücü kullanma taraftarı olması şeklinde düşünebiliriz.

Mars ve Jüpiterin 12. evde olmasını kamudan gizlenen savaşımlar ve anlaşmalar içine girebileceğine yorulur. Merkürün güneşin kalbinde yer alarak 2. evde olması maddi konulara çok kafa yoracağı bu konuda şanslı olacağı, ancak harcatan bir enerjiden yer aldığını söyleyebiliriz. Zira yıldızlar balıkta ve neptünde burada.

Solar Return da:

Sağlığı konusunda iyi korunduğunu söyleyebiliriz. Zira 6. ev İkizler ve yöneticisi Merkür güneşin kalbinde 2.evde. Sağlığı için iyi para harcayacak ama iyi korunacak anlamına gelebilir.

Şans noktasının 11 evde olması yine de çevresini oldukça geniş ve orada kabul gören bir tarafı her halükarda var. Özetle sağlığı iyi, baskıcı ve dominant bir durum sergileyerek iktidarını koruyacak gibi görünüyor.

Transit haritasında ise:

Ay, Jüpiter, Satürn ve Venüs 1. evinde yer alıyor. Dünya Önemli Olaylar Mundane olarak yorumlarsak Halkı, kamuyu, maliye ve hazineyi, paralı tüccarları bir araya getirecek bir durum sergiliyor. Mars 10 evinde mücadelesini parti üstü bir güçle her kesin gözü önünde veriyor ve güçlü duruyor. Merkür 11 evde düşünceleri parlamento üzerinde etki ediyor. Güneş 12 evde şahsı bazı gizli kapaklı işlerle suçlanması olası diyebiliriz.

İlerletilmiş haritasına göz atalım.

ASC de ikizler var ve jüpiter burada dolayısı ile bu sene de oldukça şanslı olacak görünüyor. Fikirlerini genişletecek ortaya yeni fikirler ya da projeler koyacak ve bunları faaliyete geçirmek için güçlü insanlardan ve hatta halktan da destek alacak gibi görünüyor…

Selam ve Dua ile…


2020 Türkiye ve Dünya Önemli Olaylar ile ilgili, Medyum Zeynel Eroğlu’na Whatsapp – Mesaj’la ulaşmak için HEMEN TIKLAYIN!


Bir önceki yazımız olan Büyü Yapıldığı Zaman Cinler Musallat Olur mu? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir