medyum

 

MEDYUM VE METAFİZİK

Medyum ekstra duyusal algısını kuvvetlendirmiş ve bunu kullanabilen ya da paranormal güçlere sahip bir kişi anlamına gelir.

Medyum ekstra duyusal algı ve paranormal doğanın güçlerinden yararlanır. Medyum olmak herkesin bir parça doğasında vardır. Hepimiz farkında olmadan medyum yeteneği ile doğarız. Medyum olan ve olmayan arasındaki fark; hepimizin doğasında bulunan doğal sezgisel yeteneği ve altıncı hissi ne kadar kullanabildiğimizle ilgilidir. Medyum, bireysel ve aura olarak bilinen elektriksel, manyetik ve diğer enerjilere duyarlıdır. Medyum aurik alanın duygusal, fiziksel ve ruhsal parçaları ile istenen bilgilere erişebilir. Medyum sözel olmayan iletişimini, yani doğal yeteneğini kullanır. Medyum, bilinçaltında oluşan olayların doğal seyri ve mevcut bilgilerinin değerlendirmesi ile oluşan medyum sezgisel yeteneği ile gelecekteki olası olayları hesaplayabilir ve olası tahminler verebilir. Medyum Yeteneği, bilinmeyen ve korkutucu bir şey değildir. Medyum özelliği olan insanlarda zaten bu yetenek mevcuttur.

 

MEDYUM VE MEDYUMLAR HAKKINDA HİÇBİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ BİLGİLER…

 
Medyum kişi “öbür dünya” yani ruhsal dünya, bedensiz varlıklar ile ilişki kurabilen, telepatik gücü kuvvetli, yüksek enerjiye sahip olan kişilerdir.

Medyum ilişkiye yani temasa geçmeden önce kendisini genellikle trans haline getirir.

Medyumluk veya Medyum olmak sonradan öğrenilebilir bir yetenek midir?

Medyum ya da Medyum olmak bazı durumlarda doğuştan geldiği gibi, bazı durumlarda ise medyum yeteneğinin açığa çıkması gereklidir. Bu da Medyum önsezisi ve medyum görüşü gerektirir.Etkileyici bir olay etkisinde kalındıktan sonrada ortaya çıkabilicek bir şeydir.

Medyum olmanın dışında acaba bu yetenekler Allah vergisi olarak tabir edilebilir mi?

Medyumluk konusunda yazılacak, çizilecek veya sorulacak sorular elbette bu kadarıyla sınırlı kalmıyor, tüm bunlarında ötesinde aslında hala Medyum kavramını farklı mistik var oluşlarla karıştırmış düşüncelere de rastlamak mümkündür.

 

Medyumluk ve Bilim

Medyumların, bir kısmı bilimsel çatışmalara da katılarak olayın araştırılmasına yardımcı olmaya çalışırken, önemli bir kısmı da bu konuda çok açık olmamayı ve ilgilenmemeyi tercih etmektedir. Bazı isimler dünyaca tanınmış ve ünlenmiştir, birçok kişi sevdikleri ile bağlantı ve iletişim kurabilmek için medyumların kapısını aşındırmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde yüzlerce seans düzenleyerek gazetelere manşet olmuşlar, bazıları ise bu yoldan para kazanmışlardır.

 

Medyum – Enerji İlişkisi

İnsanın doğasında var olan enerjiyi, negatif ve pozitif olarak ele alırsak, medyum İnsanlar üzerinde bulunan, negatif enerjiyi görerek ve kontrol ederek, bu enerjinin o kişilerden ve nesnelerden dışarıya atılmasını veya kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Kişinin veya nesnenin karşılaşılabileceği tehlike,tehtit ve önemli olayların hakkında, geçmiş ve de gelecekten bilgi ve haber veren kişi manasındadır. Medyum–Medyum’u, diğer insanlardan farklı yapan yapısı, onun olaylar karşısındaki bakış açısıyla bir iletici olarak bilgi vermesi ve aktarması, kişi ya da nesne hakkında, kendi sorduğu soruları, mistik güçten aldığı cevaba, kendi yorumkarını da katarak bildirmesidir.

 

Medyum – Nasıl Medyumluk Yapılır ?

Medyum, trans yöntemini kullanır. Trans; yoğunluğunu vererek ,beyin enerjisiyle düşündüğü konuya odaklanarak ,karşındaki kişilerin veya nesnelerin gizemli hal ve durumlarını anlamaya ve çözmeye çalışmasıdır.
Medyum; transa geçtiği zaman ,algıladığı negatif enerjiyi , yok etmek için ,mistik güçten aldığı pozitif enerjiyi,kendi enerjisine katarak, karşısındaki kişinin yada nesnenin negatif enerjisini kontrol altında tutmak için gerekli çalışmaları yapar. Bu olay karşısında,çoğu kez, şiddetli olan enerjiye, sıkışarak, kendini kaybederek ,kötü (negatif)enerjiye baskı yapamayıp onun kontrolüne girebilirler.
Böyle bir durumdan kurtulan medyum, beyin yapısı ,almış olduğu negatif enerji sonucu büyük hasar alır. Kendini kontrol etmesi ve olaylara sağlıklı bir biçimde yaklaşması ve enerjiyi kontrol altında tutması çok zor olur. Günümüzde kendisine medyumum diyen ,bir çok kişinin (negatif enerjiye teslim olan medyumlar) olarak belirtmekte fayda var.
Medyumlar hakkında medyumluğun ne olduğu vede medyumlar ile ilgili bilinmek istenen sorulara bir çok yorum katılarak cevap verilebilir; Ancak gerçek manada bir medyum, sahip olduğu tüm enerjiyi nasıl kullanacağını bilir ve bir çok insanın duyamadıklarını duyar ,göremediklerini görür. İnsanın ,doğada var olmuş olan bazı ses ve görüntüleri algılayamadığı bir gerçektir. Bunun sebebi ;insanın enerjisinin gücünü tam olarak kullanamaması veya bunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Gerçek bir medyum, bu sorulara cevap verebilecek niteliklere sahip olmalıdır.
Bu özelliğini ,iyiye ve de kötüye kullanmak medyumun kendi karakter yapısı ve ahlak anlayışı ile ilgilidir.
Medyum , kimi zaman kullanılmaması gereken yerlerde enerjisini kullanarak ,gücünde eksilmelere,azalmalara neden olur.Her zaman olduğu gibi,doğru yer ve zaman bir medyum içinde çok önemli bir özelliktir.

Medyum – Medyumların Özellikleri

Kötü enerjiye sahip olan medyumun ,enerjisi ile , her yaptığı kötülük sonucunda , negatif enerjisinde artış görülmektedir. Medyum bu durumda nefsini ,aklını,bilgisini,benliğini kötülüğe ve şeytana satmış durumundadır.

Medyum – Medyumun Amacı

Bazı medyumlar, kötü ve iyiyi ayırt edememesinden kaynaklı ,yaptıkları etki sonucu bir çok ailenin geçimleri ve hayatları bozulmuş,kimilerinin dünya düzenleri bozulmuş, insan hayatında tamiri ve telafisi mümkün olmayan durumlar meydana getirmiştir.
Medyumun asıl amacı ,geçmişte yaşamış insanların ruhlarıyla, bağlantı kurmak ve onlarla diyalog kurmaktır..(Burada dikkatinizi çekmek istediğim olay, bağlantı kurulan ölen kişinin ruhu değil ,cin olmasıdır.) Genelde, acılı insanların vicdanlarını rahatlatmak ,huzura kavuşturmak ,ölen insanların bildikleri bilgilere eriişmek ,pek yaygın olmasa da , cinayet gibi olaylarda ,cinayetin kim tarafından işlenildiğinin,öğrenilmesi için seanslar düzenlenmektedir.

Medyum – Bir Medyum Nasıl Olmalı ?

Medyum herkes tarafından güven duygusu uyandıran, bir kişi olmak, insanların sırlarını, kimselerle paylaşmayan, güçlü bir iradeye ve ahlaka sahip olmak zorundadır. Günümüzde bu tür olaylar ve alınan sonuçlar sizler tarafından bilinmektedir. Medyum – Medyumları ; göz perdesi olmayan medyumlar, 6. hissi kuvvetli olan medyumlar, kulağına ses gelen medyumlar şeklinde kategorize etmek mümkündür. Medyum – Medyumlar ,şüphesiz ki, enerji yoğunluğunu hissetmeleriyle, bir takım olayları vede farklı güçleri kullanırlarken kendisine ve karşısındaki insana karşı daima saygılı olmak mecburiyetindedir.
Kimi medyumların; ‘’her şeyi bilirim’’ gibi çok iddialı yaklaşıp bir şeyleri bilmemesi nedeniyle günümüzdeki medyumluk yapısı değerini kaybetmiştir. Medyum’un asıl olarak cinci hoca ve kahin ile tam bir bağlantısı vardır.

 

Medyum – Medyumların Mistik Güçleri

 

Medyumlar, mistik güclerinin sayesinde ,olayları sanki bir ekrandan görüyormuş gibi anlatır. Ve gerçekte de böyledir.
Mistik güç tarafından verilen bilgileri ve de gösterilen konuları, medyumun da kendi yorumunu katarak o konuyla ilgili görüşlerini sunar.Buradaki en önemli olaylardan biri,mistik gücün medyumu etkisi altına alarak, medyumun kendi bedensel enerjisini baskıda tutarak, hükmedilen olmaktan çıkıp, hükmeden konumuna ulaşması ,sonucunda medyum çok zarar görürebilir. Medyum – medyumun bu şekilde baskı altında kaldığından dolayı vereceği bilgilerin tamamının yanlış bilgiler olması kesindir.

Medyum – Medyumlar Gelecekten Haber verir mi?

Genelde insanlar medyumlardan hep gelecekle ilgili bilgiler talep edeler, isterler.Şimdiye kadar, gördüğünüz ,izlediğiniz, medyumlar da bu şekilde değiller miydi?
Medyum – Gelecek nasıl olsa bilinemediğinden dolayı ,ne kadar çok bilgi verirse ,karşısındaki o insanı o kadar çok mutlu edecektir.Bu yüzden genellikle bir falcı gibi ,hep iyi ve de olumlu sözler söylerler.
Medyum – Medyum kendisinden bilgi almak isteyen kişinin sorularına ve niyetine göre, onun hoşuna gidecek şekilde bilgilendirir.Medyum kendini ön planda tutup, bir heyecan yaratarak istediğini elde etmek için,para,makam,mevki gibi imkanların eline geçeceğini kesin bir dille anlatabilir.Tabi ki burada önemli olan medyumun eline geçecek olan, imkan ve beklentilerdir.
Medyum – Dolayısıyla, bilgi alabileceğiniz medyum, güvenilir, itimat telkin eden birisi olmalıdır.
Medyum konusu hakkında yada Medyum hakkında soru sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…