Rukye

09/06/2013 zeynelhoca 0

RUKYE NEDİR ? Rukye okuyup üflemedir. Sihir karışmayan, yani şer ve şeytanlık için olmayıp da ondan korunmak ve bir hastalık veya âfete Allah’tan şifa niyazı […]

Ebced ilmi

09/06/2013 zeynelhoca 0

EBCED İLMİ NEDİR? Ebced ilmi nedir konusu ve Ebced ilmi hakkında tüm bilgiler… Ebced” kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen […]

Remil ilmi

09/06/2013 zeynelhoca 0

Remil ilmi konusu ve Remil ilmi hakkında tüm bilgiler… (Kum Falı) Kum manasına gelen reml sözcüğünden türeyen Remil falının kökenini İdris Peygamber, Danyal Peygamber zamanına […]

Vefk İlmi

09/06/2013 zeynelhoca 0

VEFK NEDİR? İslam büyükleri vefk tertip etmek üzere çok uğraşmışlardır. Bunların başında İmamı Gazali hz. gelir. İmamı Gazali üçlü vefkin mucididir. Vefk tertibi hesap ilmine […]

Havas İlmi

09/06/2013 zeynelhoca 0

HAVAS İLMİ NEDİR? Kelime anlamı ile, Dindarlık ve doğruluğu ile, İlmiyle amil olup maneviyat mertebesinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar – Zenginler sınıfı – […]

Ledünni İlmi

09/06/2013 zeynelhoca 0

LEDÜN İLMİ NEDİR? Ledün ilmi nedir konusu ve Ledün ilmi nedir hakkında tüm bilgiler… İlm-i ledün veya ledünnî ilim, Allah ile ilgili bilgi ve sırlara […]

Nasıh ilmi

09/06/2013 zeynelhoca 0

NASIH İLMİ NEDİR? Nasıh ilmi nedir konusu ve Nasıh ilmi nedir hakkında tüm bilgiler… Nesh: Lügat manası: İzale, bertaraf, ibtal ve yok etme; izale edilen […]

Efsun

09/06/2013 zeynelhoca 0

Efsun nedir konusu ve Efsun nedir hakkında tüm bilgiler… Efsun, füsûn olarak da kullanılır. Farsça’dan dilimize geçmiş olup, büyü ve sihir anlamındadır. Sihirbazların okudukları kelimelere […]

İhtilaçname

09/06/2013 zeynelhoca 0

İhtilaçname yani bir halk dilinde vücut azalarından herhangi bir yerin seğirmesidir. İhtilaç kelime manası itibariyle hareket etmek oynamak demektir. Bu seğirme bazı insanlarda sürekli olarak […]

Numeroloji

09/06/2013 zeynelhoca 0

Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar […]