buyu-nasil-yapilir

 

 

BÜYÜ NASIL YAPILIR

Büyü Nasıl Yapılır – Büyü, daima cinler alemi ile irtibat ve iletişim halinde olan kişilerce yapılır…
Öncelikle Büyü ile bilinmesi gereken bu gerçeğin altını çizmek istiyoruz: Büyü, daima cinler alemi ile irtibat ve de iletişim halinde olan kişilerce yapılır…

Büyü Nasıl Yapılır – CİNLER ALEMİ

Büyü yapıldığı vakit, büyüyü yapan kişi yapılan büyünün türüne göre cinleri büyü yapılan kişiye musallat eder. Yapılan büyünün amacına ulaşması yani büyünün işlevini yerine getirmesi için ilk olarak büyü yapan kişinin işlemi iyi ve düzgün bilmesi ve Cinler alemi ile devamlı irtibat halinde olması gereklidir. Büyü işinde asıl bilinmesi gereken önemli nokta budur.

Büyü Nasıl Yapılır – KİŞİLERE AİT BİLGİLER

Bunun dışında büyü yapılırken, büyü yaptıracak olan ve büyü yapılacak olan kişiye ait fotoğraf, annesinin adı, doğum tarihi gibi bilgiler ve büyünün türüne göre büyü yapılacak olan kişiye ait DNA materyalleri olmalıdır.

Büyü Nasıl Yapılır – ASTROLOJİ VE YILDIZLAR

Büyü yapılırken dikkat edilecek unsurlardan biri de Astroloji ve yıldızların ilişkisidir. Yani Büyü zamanlarıdır. Her şey gibi büyü yapmanın da vakti vardır. Büyü genellikle geceleyin yapılır. Ancak şeytanla tam işbirliği halinde olan büyücüler için saatin de önemi olmayabilir.
Yapılan büyülerin tamamiyen istenildiği şekilde tutması için özel vakit ve saatlerde yapılması çok muhimdir. Bunların başında gezegensel Yıldız Saatleri gelir. Daha sonra Ay Durakları işin içine girer.

Büyü Nasıl Yapılır – BÜYÜ ZAMANLARI

Bu arada büyünün türüne göre vakti ayarlanır. Ara açmak, Ayırmak, Düşman Etmek için olan büyüler, ayın onbeşinden sonra, Yeniay küçülmeye başladığı vakit yapılır. Bağlamak, Emre Almak yani Aşk ve Muhabbet için olan büyüler Ay’ın hilal halinden onbeşine kadar olan vakitte, yani Ay büyürken yapılır.

Büyü Nasıl Yapılır – BÜYÜ MALZEMELERİ

Yapılan büyünün içeriğine bağlı olarak çok değişik malzemeler, araçlar ve emtialar kullanılır. Büyüde araç olarak esasen; ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, canlı yada ölü insanlar, bitkiler, madenler, çeşitli aletler, şekiller, isimler kullanılır.

BÜYÜ NASIL YAPILIR BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN VARLIKLAR VE MALZEMELER
BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN VARLIKLAR…

RUHLAR

Bunlardan ruhları yönlendirmek için çok derin bilgilere sahip olmak gereklidir. Özellikle arasatta kalmış, dünyadan hala ayrılamamış, ya yada gözü arkada kalmış ve yahut asi bir ruh olupta gücünü kötü kullanan bir habis ruha hükmedebilmek herkesin harcı değildir.

CİNLER

Yapılan büyülerde genelde cinler kullanılır. Aslında en kolay ve çoğunlukta olan da cinlerin kullanılmasıdır. Bu bahisle cinler, şeytanlar, iblisler, demonlar vb. türdeki varlıklardan bahsediyoruz. Cinlere ait olan özel okumalar ve özel tütsüler sayesinde ulaşılır. Yapılan ameliye yada ritüel ile büyü amacına ulaşır.

HADİMLER

Hadimler, genellik Ortadoğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardımda bulunan ona bağlı bedensiz varlıklardır.
Hadim yardımcı görevli varlıklardır, Bedensiz varlık sınıfından olan Cin grubundan veya Nurani varlıklardan olan Meleklerden olabilir..
Hadimler; Günlere; saatlere; gezegenlere, kutsal metinlere, rakamlar ve harflere, sembollere ait olabilir veya bunlara uygun kategorize edilir.. Davetler sonucunda elde edildigi gibi bir davranışa ve eyleme karşılık kendi iradesiyle gelip görevlenebilir.
İslami Majide ise, Hadimler kesinlikleve kesinlikle Büyü yapılmasında kullanılmaz, Ak Büyü olarak, yada Pasif Büyü diye adlandıracağımız koruma büyüleri için kullanılırlar. Hadim, hizmetli görevli anlamına gelir. Özellikle islami majinin kaynağı olan Havas İlmi’nde her ayet, harf ve de esmanın bir hizmetlisi görevlisi olmasından yola çıkarak çalışma yapılır.

BÜYÜ YAPILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER…

HAYVANLAR (Canlı yada ölü)

Büyü malzemesi olarak kullanılan canlı veya ölü bir hayvan cesedi kullanıldığında durum oldukça ciddileşir. Aynı zamanda canlı yada canlıdan çıkan malzemeler kullanılması halk arasında papaz büyüsü olarak adlandırılmıştır. Aslında papaz büyüsü yapılırken süryanice (ermenice) bazı şeylerin okunması sebebiyle adı Papaz Büyüsü dür. Papaz Büyüleri her amaç için yapılabilir. Genellikle Papaz Büyüleri, Aşk Büyüsü sanılır ancak ayırmak ve insanları öldürmek için de yapılabilir. Örnek vermek gerekirse Soğutma Büyüleri: Yılan Kabuğu Büyüsü,Domuz yağı Büyüsü, Birleştirme Büyüleri: Kuzu Kalbi, Koç Taşağı, Koyun Bağırsağı Büyüsü vs. gibidirler.

İNSANLAR (Canlı yada ölü)

Yine büyünün malzemesi olarak canlı veya ölü insandan parçalar yada ifrazatlar kullanılarak yapılan büyülerde vardır. Bu büyülerde ciddi çalışmalar ve bilgelik gereklidir. Ölü kefen bezi, ölü kemiği gibi malzemeler kullanıldığı gibi, ele geçirilirse kadavra parcaları da kullananlar vardır. Fakat daha çok papaz büyüsü malzemesi olarak canlı ve ondan çıkan ifrazat kullanılır. En çok bilineni olan Aşk Büyüsü olarak bilinen Adet Kanı Büyüsü de aslında Papaz Büyüleri olarak bilinir. Bununla beraber cinsel ifrazatların kullanılması da mümkündür. Yani insan idrarı, insan menisi, insan kadınlık suyu vb gibi.

BİTKİLER (Tütsüler)

Tütsüler her zaman her kültür ve inançta özel bir yer tutarlar. Özellikle büyüsel çalışmalarda olmazsa olmazlardandır. Kullanılan bu tarz bitkiler özellikle yakılarak yani dumanının ortama salınmasıyla elde edilen enerji kullanılır. Bu tütsü dumanının ortamı arındırmak vede temiz olması maksadıyla yapıldığı ve kullanıldığı gibi ortama farklı varlıklarıda çekmek için ve onları iş içinde kullanılması söz konusudur. En çok bilinen ve kullanılur olan, Aşk Büyüleri içinde Karabiber Büyüsü, Biber Büyüsü şeklinde söylenen Biber tohumu kullanılmasıdır. Yine Ayrılık Büyüsü için Hardal ve Dardağan Darısı kullanılırken, Çin Tırnağı, Çin Elması ve Kardeş Kanı gibi değişik isimlere sahip bitkilerde bulunmaktadır.

MADENLER

Büyülerde genellik yıldızlarla eşleştirilen madenler kullanılır. Bunlar sırasına göre, Satürn – Kurşun, Jüpiter – Kalay, Mars – Demir, Güneş – Altın, Venüs – Bakır, Merkür – Civa, Ay – Gümüş tür. Ayrıca bir çok doğal taş da kullanılabilir ve maden olarak geçer.Ametist, akik, Kuvars gibi. Farklı renklerde sıvılar vee sularda bu kategoriye girer. Değişik renklerde kullanılan mumlar da vardır.

ÇİZGİLER

Evrensel cizgiler vardır. Ezoterik bilgilerde, Bunlardan daire şeklinde olanı Tin (öz ruh) ile özdeştirilirken, yarım daire yani hilal daire Ruh (bedenlenmiş olanı) şeklinde eşleştirileri. Artı işareti bedeni canı vede yaşayan canlıyı temsil etmektedir. Ters Üçgen dişiyi ve dişi enerjiyi temsil ederken düz üçgen erkeği ve eril enerjiyi temsil etmektedir.
Bir örnek verelim. Okuma ve Büyü İşlerinde Dâireleme Çok Yaygın Olarak Kullanılmaktadır
Birleştirme Büyüleri ‘nde yada Ayırma Büyüleri ‘nde vede korunma uygulamalarında kullanılır. Örneğin: Toplu iğne ortasına bir âyet-i kerime yazılır.
Toprağa çizilen bir yuvarlak, kimin niyetine yapılma onun etrafını çevreleyen duvarla özdeştir.
Duvar onu dışarıdan gelecek olan her türlü kötülükten koruyacaktır. Ya da duvar çizgi o kişiyi veya neyi hapsedecek çizgiden dışarıya çıkartmayacaktır.

HARFLER (Huruf, cifr, rakamlar)

Genel olarak büyüde kullanılan harfler ibranice ve süryanicedir. Hatta, Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya uygundur. Esasen, Ebced hesabı, Ebced rakamlarını yani alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelimelerin sayısal değerini hesaplamaktır. İş sayısal değer hesaplamaya geldiğinde burada cifr yada cifir ortaya çıkmaktadır. Cifrin günümüzdeki yada batı dünyasındaki ismi Nümeroloji dir. Nümeroloji Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzenin içinden meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki tüm gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.
Muska ve tılsımlar, büyünün bir bölümünü oluşturan yardımcı unsurlardan sayılmaktadır.
Büyü ile uğraşan insanlar, yüz yıllar boyunca bir çeşit simgesel biçimler, harf, sözcük vede cümlelerden, bazı eşyalar, taş ve başka nesneleri , kullanarak, onların yaşantı ve kaderler üzerinde etken olacağına inanmışlardır.
İlim sahibi kişilerin inançlarına göre muska ve tılsımlar, büyülü sözcükler ve yazılar yardımı ile insan kötü kaderini yenebilir, büyülerden korunabilir ve başına gelecek felâketleri savuşturabilir. Düşmanlarını alt eder.
Büyü Nasıl Yapılır ve Büyü Nasıl Yapılır konusu hakkında görüşlerinizi paylaşmak için, Büyü Nasıl Yapılır ile ilgili soru ve sorunlarınızı dile getirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz…