Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur Medyum Zeynel Eroğlu Paylas com


Devamını Oku →

Kötü Büyülerden Nasıl Kurtulursunuz?

Şahıslar kimi zaman hayatlarında fazla şanssız bulunduğu dönemler yaşar. Bu dönemlerde sıkıntılar sürekli üst üste gelebilmektedir. Bunu bazıları şanssızlık şekilde adlandırır. Birileri ise yaptıkları sıkıntılar ve şanssızlıklar fazla büyük olaylara sebep olabilecek yada  şeyler ise büyülendiklerini düşünebilmektedirler. Bireylerin büyü yaptırma huyu fazla öncelerden başlanıyor. inanışlara göre büyü yapan şahıslar melekler vasıtası ile geçmiş ile alakalı haberler alabilse de, gelecekten haber alamamaktadırlar. Bu tür büyücüler bireylerin geleceğini anlatacağı vaadleri ile bireyleri kandırmakta ve paralarına el koymaktadır. Bu büyülerin başkasına ...

Devamını Oku →

Kendinizde Büyü Var mı?

Büyülerden bazıları çoğu süre hiç sanmayan ve ya bu tür konulardan uzak olan insanların üstünde olabiliyor. Bu tür konular ile ilgilenmeyen yada kendi hayatını bir şekilde düzene sokmak isteyen şahıslar çoğu süre başarısızlıklarla karşılaşabilmektedir. Eski zamana geri geldiklerinde ise bazı insanlardan şüphelene biliyor veya onların bedduası denilen olay ile de bu konuları bağdaştıra bilmektedirler.  itibaren ise sonrası büyüden şüphelene biliyorlar. iş te bahsettiğimiz konu burada devreye giriyor.

Sebebiyse büyük ihtimalle üzerinde bir uğursuzluk ve ya büyü olduğunu düşünen bireyler kime başvuracakların ...

Devamını Oku →

Nazar Duası Nedir?

Nazar duası, nazarlardan korunmak için okunması gerekli olan dualardır.

Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez.

Hadis-i şerifte, “Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez” buyruldu. (Beyheki)

Nazardan korunmak için Ayet-i Hırz denilen ayetleri okumalı ve üzerinde taşımalıdır. Nazar duası

Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah, “Tarlaya hayvan kafası as, bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra ...

Devamını Oku →

Astro Yorumun Günlük Yaşama Katkıları

images (23)Konuya yabancı olanların ilk aklına gelen soru şudur: “Peki haritama baktırayım da, bu harita yorumunun bana pratikte yararı nedir? Yani gündelik yaşamda kullanabilecek miyim aldığım ayrıntıları?”  Elbette uygulaması olmayan, günlük yaşama yansımayan ve yaşantımızda bize karmaşık yada bilinemez gelen olayları çözmeyecekse bu disipline sebep danışalım ki?

Astro Yorumun günlük yaşama katkılarını anlayabilmek adına astrolojinin ve doğum haritasının işlevini iyi anlamak gerekir.

Astroloji, evrende uyumun ve simetrinin var olduğunu, bunun yanında herkezin bu ...

Devamını Oku →

Astroloji Sınırları Genişletir

images (22)Astroloji geçmişten günümüze yansıyan kadim bir disiplin dalı olduğu için akıl-mantık-duygu üçgeninde bireyin maksimum yardımcısı konumundadır.gündelik yaşam olaylarına cevap verirken bu üçlemede oluşturmamız gereken dengeler oynaktır ve sık sık değişir.

Ara sıra aklı arasıra de duyguyu ön plana almak gerekebilir. Mantık ise sık sık devreye girmek ister. Hatta tüm devreleri ele geçirmek dahi ister…

Bu üçlüyü iyi  tanımak ve ayarlarını iyi yapmak gerekmektedir. üçgendeki öğeler iyi bir zamanlama yapılamadan değiştiğinde ise sorun ...

Devamını Oku →

Astroloji Ve Özgüven

indir (9)Astrolojik açıdan özgüven, kısaca gayeye ulaşabilme kapasitesi ve inancı şekilde tanımlanabilir. şahsi bütünlük ve insanın kendine duyduğu saygı, müspet düşünce ve iyimser gerçekçilik özgüveni oluşturan unsurlardır.

Bu tanım insanın kendini nasıl algılaması gerektiğinin de ipuçlarını veriyor bize… şayet kendimizle ilgili iç resimler kuvvetli, diri, parlak ve yetkinse özgüvenimiz tam manasına gelmektedir. Beynimizin her hücresi o diri ve umutlu resmi taşıyacak ve bireyi müspet davranışlara kanalize edecektir.

Kendimize ait resimler, menfi, cansız, silik ...

Devamını Oku →

Mikro Ve Makroda Astroloji

images (9)Güneş sisteminin içersinde güneş, ay ve gezegenlerin insanları ruhen  ve fiziken  etkilemesi bilim yönünden inkar edilemeyecek bir gerçektir. Kadim astrolojinin ele aldığı güneş sistemi ve ötesindeki sabit yıldızların; doğum haritamıza göre bizim kişiliğimiz, psikolojik yapımız ve kaderimizle ilintili bulunduğu görüşünün pozitif ilim anlayışı içinde yeri yoktur.

lakin daha eski çağlarda, her şeyin birbiri ile bağlantılı bulunduğu, bir bütünün parçası sayıldığı kadim yani eski/klasik ilim anlayışına uygundur. Astroloji binlerce yıldır çeşitli topluluklarda ...

Devamını Oku →

Gezegenlerin Karşılıklı Etkileşimleri

images (8)Astronomi araştırma piyasasının bir gereği şekilde yalnızca dışsal gökyüzü ile ilgilenir, göksel anatomiyi araştırır. Astrologlar ise, her gezegenin meta, öte ve gizemli yaşantısını, insan üstündeki ruhsal ve fiziksel yani görünen ve görünmeyen etkilerini tanımlar.

Astrologlar, Zodyak’ın her bir burcunun karakterini tanımlar ve gezegenlerle olan bağlantılarını da hususi şekilde ortaya koyar.

Antik dönemlerde kraliyet ailesinden bir çocuk doğduğu zaman saraya bağlı astrologlar, belirli doğum anında her Zodyak burcunda bulunan her gezegenin konumunu özenle ...

Devamını Oku →

Gezegenler Hiyareşisi Ve Yedi Felek

indir (2)Astroloji ezoterik bir disiplindir. Gezegenler ve felekler konuları kadim astrolojide derinlemesine işlenmiştir. içinde yaşadığımız çağ astrolojisi kadim kökeninin yanı dizi elbette pek çok alandanda yararlanmaktadır ama astrolojiyi bütünsel Hermetik kökeninden uzaklaştırma çabası doğru bir gayret değildir.

Hermetik kökeni bilerek, çağımız uygar araştırma alanlarından da yararlanıp yeni sentezler yaparak alışmak astroloğu eşzamanlı şekilde güncel ve kadim kılacaktır.

Hermetizm kavramı, daha evvela de belirttiğimiz benzeri Eski Mısır inancındaki tanrılardan bir tanesi olan “Thoth”un Yunanca`daki ...

Devamını Oku →
55 Sayfa 1 12345...»